Prowadnice Teleskopowe - Dwukierunkowa - Częściowy wysuw - Stal

R82DD

Wzmocniona dwuczęściowa prowadnica teleskopowa ze stali nierdzewnej, daje nam możliwość częściowego wysuwu.
Mocna, zbudowana z wykorzystaniem wzmocnionych łożysk kulowych ograniczających wyginanie się profili.
Produkt przeznaczony do bardzo dużych obciążeń w aplikacjach wymagających bardzo mocnych prowadnic.
Wysuwa się w obu kierunkach na umocowanym profilu.

Opcje

 • R82 Standard
 • R82F Blokada w pozycji zamkniętej
 • R82DD Dwukierunkowa
Wyczyść

Pobieranie 3D:

Tabela długości

Informacje podane na tej stronie internetowej odpowiadają standardowej produkcji. Jako producent, oferujemy dużą elastyczność w celu spełnienia najbardziej specyficznych wymagań.
Długość po złożeniu Przedłużenie Nośność na krawędzi Strzałka z krawędzią Płaskie obciążenie Płaski wysięgnik Stock Wybierz
500 mm230 mm ~ 9 1/8 "430 kg ~ 948 lbs2 mm ~ 0 1/8 "270 kg ~ 596 lbs3 mm ~ 0 1/8 "--
550 mm280 mm ~ 11 1/8 "450 kg ~ 993 lbs2 mm ~ 0 1/8 "267 kg ~ 589 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
600 mm330 mm ~ 12 7/8 "470 kg ~ 1037 lbs2 mm ~ 0 1/8 "264 kg ~ 583 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
650 mm380 mm ~ 14 7/8 "480 kg ~ 1059 lbs2 mm ~ 0 1/8 "260 kg ~ 574 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
700 mm430 mm ~ 16 7/8 "490 kg ~ 1081 lbs2 mm ~ 0 1/8 "257 kg ~ 567 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
750 mm456 mm ~ 17 7/8 "495 kg ~ 1092 lbs2 mm ~ 0 1/8 "254 kg ~ 560 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
800 mm482 mm ~ 18 7/8 "500 kg ~ 1103 lbs3 mm ~ 0 1/8 "250 kg ~ 552 lbs6 mm ~ 0 1/4"--
850 mm508 mm ~ 20 1/8 "500 kg ~ 1103 lbs3 mm ~ 0 1/8 "247 kg ~ 545 lbs6 mm ~ 0 1/4"--
900 mm534 mm ~ 21 1/8 "500 kg ~ 1103 lbs3 mm ~ 0 1/8 "244 kg ~ 538 lbs6 mm ~ 0 1/4"--
1000 mm610 mm ~ 24 1/8 "495 kg ~ 1092 lbs4 mm ~ 0 1/8 "237 kg ~ 523 lbs7 mm ~ 0 1/4"--
1100 mm662 mm ~ 26 1/8 "484 kg ~ 1068 lbs4 mm ~ 0 1/8 "230 kg ~ 508 lbs7 mm ~ 0 1/4"--
1200 mm738 mm ~ 29 1/8 "470 kg ~ 1037 lbs5 mm ~ 0 1/8 "225 kg ~ 497 lbs8 mm ~ 0 3/8 "--
1300 mm790 mm ~ 31 1/8 "455 kg ~ 1004 lbs6 mm ~ 0 1/4"220 kg ~ 486 lbs8 mm ~ 0 3/8 "--
1400 mm842 mm ~ 33 1/8 "440 kg ~ 971 lbs7 mm ~ 0 1/4"215 kg ~ 474 lbs9 mm ~ 0 3/8 "--
1500 mm918 mm ~ 36 1/8 "425 kg ~ 937 lbs7 mm ~ 0 1/4"213 kg ~ 470 lbs10 mm ~ 0 3/8 "--
1600 mm946 mm ~ 37 1/4"410 kg ~ 904 lbs8 mm ~ 0 3/8 "210 kg ~ 463 lbs11 mm ~ 0 3/8 "--
1700 mm1022 mm ~ 40 1/4"395 kg ~ 871 lbs8 mm ~ 0 3/8 "208 kg ~ 459 lbs11 mm ~ 0 3/8 "--
1800 mm1074 mm ~ 42 1/4"380 kg ~ 838 lbs9 mm ~ 0 3/8 "205 kg ~ 452 lbs12 mm ~ 0 3/8 "--
1900 mm1126 mm ~ 44 3/8 "365 kg ~ 805 lbs10 mm ~ 0 3/8 "203 kg ~ 448 lbs13 mm ~ 0 1/2 "--
2000 mm1202 mm ~ 47 3/8 "350 kg ~ 772 lbs10 mm ~ 0 3/8 "200 kg ~ 441 lbs14 mm ~ 0 1/2 "--

Aplikacje

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Posiada dodatkowe wyposa&#380enie w postaci wysuwu podwójnego (DD)/obustronnego, który gwarantuje ruch w obie strony. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn. Szyny te nie nadają się do ...

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Posiada dodatkowe wyposa&#380enie w postaci wysuwu podwójnego (DD)/obustronnego, który gwarantuje ruch w obie strony. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn.
Szyny te nie nadają się do monta&#380u pionowego.
Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. W niektórych przypadkach oraz po dostosowaniu jej przez nas mo&#380e być stosowana w temperaturach pomiędzy -50°C a +250°.
Montaz plaski: Powstałoby zbyt du&#380e tarcie pomiędzy poszczególnymi profilami, poniewa&#380 posiada ona większe ugięcie, co powoduje, &#380e trudniej się porusza.
Aby uniknac przetarcia wskutek ugiecia, wymagaja zwiekszonej przestrzeni miedzy belkami za pomoca elementów dystansowych, które nie sa dostarczane.
Ten produkt mo&#380na stosować jako : ramię lub nogę teleskopową, wysuw akumulatorów, szynę do mebli, wysuw dla pomostów roboczych,szynę do szuflad narzędziowych lub szynę pionową ( mo&#380liwe w przypadku niektórych modeli).

Produkcja

Ten wysuw wykonujemy z profili stalowych odlewanych , które są ciągnione na zimno. Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę. Jest wyposa&#380ona w sprę&#380ynowe ograniczniki z tłumieniem. Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali ocynkowanej. Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem ...

Ten wysuw wykonujemy z profili stalowych odlewanych , które są ciągnione na zimno.
Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę.
Jest wyposa&#380ona w sprę&#380ynowe ograniczniki z tłumieniem.
Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali ocynkowanej.
Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem standardowym przeznaczonym dla powierzchni bie&#380nych .
Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia liniowe z biegaczem prowadzonym kulkami, sanie prowadzące ze stali, ze stali szlachetnej i z aluminium, z blokadą, wysuwem pełnym, częściowym, powy&#380ej pełnej wartości i wysuwem podwójnym/obustronnym dla ka&#380dego rodzaju wysuwów wytrzymujacych du&#380e obcią&#380enia.

Konserwacja

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu ...

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu (kabiny lakiernicze) : oferujemy tak&#380e szyny zupełnienie pokryte smarem (odradzamy stosowania szyn bez smarowania).

Szyna wstępnie pokryta smarem dopuszczonym do kontaku ze środkami spo&#380ywczymi, wyposa&#380ona w kulki ze stali szlachetnej, jest tańszą alternatywą do szyn ze stali szlachetnej.

Opcje

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania. Obróbka powierzchniowa Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady! W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas ...

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną
Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania.

Obróbka powierzchniowa
Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady!
W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas wibracji.
Dodatkowe wyposa&#380enie w kulki ze stali szlachetnej
Aby poprawić własności antykorozyjne, mo&#380na zastosować kulki ze stali szlachetnej zamiast kulek ze stali. To jest korzystna cenowo alternatywa w stosunku do szyn ze stali szlachetnej.
Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach)
Ten model mo&#380e być stosowany w temperaturze otoczenia do +250 °C. Szyny musimy jednak&#380e dodatkowo przygotować: – monta&#380 powodujący łatwe poruszanie się , aby rozszerzenie się materiału nie spowodowało trudnego poruszania się szyny – smar do wysokich temperatur – usunięcie wszystkich części z tworzywa sztucznego. Proszę odpowiednio wcześnie informować nas o Państwa specjalnych &#380yczeniach, aby mogły one zostać uwzględnione podczas produkcji. Te szyny produkowane są na &#380yczenie klienta i nie posiadamy ich w zapasiena magazynie.

Warstwa cynku oddziela się w temperaturze +120°C. Chętnie doradzimy , jakie zastosować alternatywy.
Długości skoku specjalne
Długość skoku tego modelu mo&#380na zwiększyć lub zmniejszyc o 10 %.
Wydłu&#380ając długość skoku, nale&#380y zmniejszyć obcią&#380enie maksymalne.
Monta&#380 pionowy
Tego modelu nie mo&#380na montować pionowo.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…