Prowadnice Teleskopowe - Pełny wysuw - Aluminium

D5

Wzmocniona trzyczęściowa prowadnica teleskopowa wykonana z anodowanego aluminium, daje nam możliwość pełnego wysuwu.
Mocna, zbudowana z wykorzystaniem wzmocnionych łożysk kulowych, ograniczających wyginanie się profili.
Produkt przeznaczony do dużych obciążeń w aplikacjach wymagających prowadnic o dużej wytrzymałości.

Opcje

 • D5 Standard
 • D5S Synchronizacja
 • D5F Blokada w pozycji zamkniętej
 • D5V Blokada w pozycji otwartej
 • D5VF Blokada w pozycji zamkniętej i otwartej
 • D5DD Dwukierunkowa
Wyczyść

Pobieranie 3D:

Tabela długości

Informacje podane na tej stronie internetowej odpowiadają standardowej produkcji. Jako producent, oferujemy dużą elastyczność w celu spełnienia najbardziej specyficznych wymagań.
Długość po złożeniu Przedłużenie Nośność na krawędzi Strzałka z krawędzią Płaskie obciążenie Płaski wysięgnik Stock Wybierz
250 mm275 mm ~ 10 7/8 "41 kg ~ 91 lbs3 mm ~ 0 1/8 "32 kg ~ 71 lbs7 mm ~ 0 1/4"--
300 mm315 mm ~ 12 3/8 "49 kg ~ 109 lbs6 mm ~ 0 1/4"30 kg ~ 67 lbs9 mm ~ 0 3/8 "--
350 mm375 mm ~ 14 3/4 "55 kg ~ 122 lbs9 mm ~ 0 3/8 "27 kg ~ 60 lbs11 mm ~ 0 3/8 "--
400 mm415 mm ~ 16 3/8 "60 kg ~ 133 lbs12 mm ~ 0 3/8 "25 kg ~ 56 lbs13 mm ~ 0 1/2 "--
450 mm475 mm ~ 18 3/4 "64 kg ~ 142 lbs14 mm ~ 0 1/2 "23 kg ~ 51 lbs15 mm ~ 0 1/2 "--
500 mm515 mm ~ 20 1/4"68 kg ~ 150 lbs15 mm ~ 0 1/2 "21 kg ~ 47 lbs17 mm ~ 0 5/8 "--
550 mm575 mm ~ 22 5/8 "70 kg ~ 155 lbs17 mm ~ 0 5/8 "19 kg ~ 42 lbs20 mm ~ 0 3/4 "--
600 mm615 mm ~ 24 1/4"71 kg ~ 157 lbs19 mm ~ 0 3/4 "17 kg ~ 38 lbs22 mm ~ 0 7/8 "--
650 mm675 mm ~ 26 1/2 "70 kg ~ 155 lbs20 mm ~ 0 3/4 "15 kg ~ 34 lbs24 mm ~ 0 7/8 "--
700 mm715 mm ~ 28 1/8 "69 kg ~ 153 lbs20 mm ~ 0 3/4 "14 kg ~ 31 lbs26 mm ~ 1 1/8 "--
750 mm775 mm ~ 30 1/2 "67 kg ~ 148 lbs21 mm ~ 0 7/8 "13 kg ~ 29 lbs28 mm ~ 1 1/8 "--
800 mm815 mm ~ 32 1/8 "64 kg ~ 142 lbs22 mm ~ 0 7/8 "12 kg ~ 27 lbs30 mm ~ 1 1/8 "--
850 mm875 mm ~ 34 3/8 "60 kg ~ 133 lbs22 mm ~ 0 7/8 "11 kg ~ 25 lbs31 mm ~ 1 1/4"--
900 mm915 mm ~ 36 1/8 "55 kg ~ 122 lbs22 mm ~ 0 7/8 "10 kg ~ 23 lbs32 mm ~ 1 1/4"--
1000 mm1015 mm ~ 39 7/8 "43 kg ~ 95 lbs23 mm ~ 0 7/8 "--------
1100 mm1115 mm ~ 43 7/8 "31 kg ~ 69 lbs23 mm ~ 0 7/8 "--------
1200 mm1215 mm ~ 47 7/8 "20 kg ~ 45 lbs23 mm ~ 0 7/8 "--------

Aplikacje

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn. Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. Ten produkt mo&#380e być stosowany jako : wysuw np. urządzenia do ...

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn.
Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C.
Ten produkt mo&#380e być stosowany jako : wysuw np. urządzenia do konserwacji, szyna do osłony maszyny,wysuw teleskopowy, szyna do mebli, wysuw akumulatorów, szyna teleskopowa do wydłu&#380enia stołu, szyna pozioma lub pionowa (mo&#380liwe w przypadku niektórych modeli).

Produkcja

Wysuw wykonujemy z profili aluminiowych prasowanych. Te szyny teleskopowe są standardowo anodowane bezbarwnie. W pozycji otwartej i zamnkniętej jest wyposa&#380ona w specjalny ogranicznik bez tłumienia. Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali szlachetnej. Posiada kulki ze stali szlachetnejnej i smarowana jest białym smarem. Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia ...

Wysuw wykonujemy z profili aluminiowych prasowanych.
Te szyny teleskopowe są standardowo anodowane bezbarwnie.
W pozycji otwartej i zamnkniętej jest wyposa&#380ona w specjalny ogranicznik bez tłumienia.
Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali szlachetnej.
Posiada kulki ze stali szlachetnejnej i smarowana jest białym smarem.
Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia liniowe z biegaczem prowadzonym kulkami, sanie prowadzące ze stali, ze stali szlachetnej i z aluminium, z blokadą, wysuwem pełnym, częściowym, powy&#380ej pełnej wartości i wysuwem podwójnym/obustronnym dla ka&#380dego rodzaju wysuwów wytrzymujacych du&#380e obcią&#380enia.

Konserwacja

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu ...

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu (kabiny lakiernicze) : oferujemy tak&#380e szyny zupełnienie pokryte smarem (odradzamy stosowania szyn bez smarowania).

Szyna wstępnie pokryta smarem dopuszczonym do kontaku ze środkami spo&#380ywczymi, wyposa&#380ona w kulki ze stali szlachetnej, jest tańszą alternatywą do szyn ze stali szlachetnej.

Opcje

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną D5V Blokada w pozycji otwartrj: gdy szyna jest otwarta, nale&#380y nacisnąć zatrzask, jeśli chcemy szynę zamknąć. D5F Blokada w pozycjizamkniętej: gdy szyna jest zamknięta, nale&#380y nacisnąć zatrzask, jeśli chcemy szynę otworzyć. D5VF Blokada w pozycji otwartej i zamknietej: u&#380ywamy obu blokad. Dodatkowo do naszych standardowo zamontowanych ograniczników mamy dzięki blokadzie dodatkową funkcję zamykajacą, łatwą ...

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną
D5V Blokada w pozycji otwartrj: gdy szyna jest otwarta, nale&#380y nacisnąć zatrzask, jeśli chcemy szynę zamknąć.
D5F Blokada w pozycjizamkniętej: gdy szyna jest zamknięta, nale&#380y nacisnąć zatrzask, jeśli chcemy szynę otworzyć.
D5VF Blokada w pozycji otwartej i zamknietej: u&#380ywamy obu blokad.
Dodatkowo do naszych standardowo zamontowanych ograniczników mamy dzięki blokadzie dodatkową funkcję zamykajacą, łatwą w obsłudze.
Przy zastosowaniach w samochodach nale&#380y zasięgnąć naszej porady.
Szcególnie małe szyny nie mogą być oferowane z sytemem blokad ze względu na brak miejsca. Poza tym mo&#380e zmieniać się układ perforacji.
Nasze blokady nie nadają się do monta&#380u pionowego.
Dodatkowe wyposa&#380enie w wysuw podwójny DD/dwustronny
D5DD Szynę mo&#380na wysuwać i poruszać nią z obu stron.
Dodatkowego wyposa&#380enia w postaci wysuwu podwójnego/dwustronnego nie mo&#380na łączyć z systemami blokującymi.
Obróbka powierzchniowa
Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady!
Tę szynę mo&#380emy tak&#380e poddać anodowaniu twardemu, które nie tylko poprawia odporność na korozję ,ale tak&#380e zwiększa jej &#380ywotność.
Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach)
Stanowczo odradzamy stosowania produktu w wy&#380szych temperaturach ni&#380 zalecane.

Długości skoku specjalne
Długość skoku tego modelu mo&#380na zwiększyć lub zmniejszyc o 10 %.
Wydłu&#380ając długość skoku, nale&#380y zmniejszyć obcią&#380enie maksymalne.
Monta&#380 pionowy
Ten model mo&#380e być montowany pionowo.Prosimy jednak&#380e o wyprzedzającą informację, poniewa&#380 szyny musimy dodatkowo przygotować, aby koszyczek z kulkami nie mógł się przemieszczać, poniewa&#380 jego przesunięcie mo&#380e doprowadzić do blokady.Ponadto potrzebujemy inforamcji, czy biegacz będzie wysuwany ze swojej pozycji wyjściowej ( pozycja zamknięta) w górę ,czy w dół.

Znajdź to, czego szukasz

Masz Pytanie ?

1.Specyfikacje techniczne??

 • Schemat montażu
 • Dostępność
 • Możliwe obciążenie…

2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

 • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
 • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…

Skontaktuj się z nami