Prowadnice Liniowe - Wózki rolkowe - Aluminium

D52-BP53

Prowadnica wykonana z anodowanego aluminium. Jej długość dostosowana jest do potrzeb użytkownika, do 2500mm (ograniczenie ze względu na wymagania transportowe).
Standardowe długości prowadnic na magazynie to 500, 1000, 1500 i 2000 mm.
Standardowe szyny są dostarczane w stanie nienawierconym, ale mogą być wykonane zgodnie z określonym wzorem otworów.
Każda szyna jest wyposażona w dwa ograniczniki poprzeczne.
Zmniejszają one możliwy ruch o 11 mm na każdym końcu.
3-elementowy wózek BP53 ze stali pokrytej tworzywem sztucznym, zamontowany na płycie ze stali nierdzewnej, jest dostarczany z plastikowymi skrobakami na końcach, które wypychają grubszy brud z bieżni. Zestaw zapewnia wyjątkowo gładką i cichą prowadnicę liniową.
Rolki, trwale nasmarowane i uszczelnione, są wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej poliamidem, aby zapewnić płynny i wyjątkowo cichy ruch.

Opcje

Wyczyść

Pobieranie 3D:

Tabela długości

Informacje podane na tej stronie internetowej odpowiadają standardowej produkcji. Jako producent, oferujemy dużą elastyczność w celu spełnienia najbardziej specyficznych wymagań.
Długość Liczba łyżew Nośność na krawędzi Płaskie obciążenie Stock Wybierz
300 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
300 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
300 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
400 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
400 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
400 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
500 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
500 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
500 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
600 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
600 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
600 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
700 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
700 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
700 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
800 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
800 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
800 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
900 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
900 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
900 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1000 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1000 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1000 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1100 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1100 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1100 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1200 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1200 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1200 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1300 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1300 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1300 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1400 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1400 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1400 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1500 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1500 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1500 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1600 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1600 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1600 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1700 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1700 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1700 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1800 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1800 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1800 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
1900 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
1900 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
1900 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
2000 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
2000 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
2000 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
2100 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
2100 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
2100 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
2200 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
2200 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
2200 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
2300 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
2300 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
2300 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
2400 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2400 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2400 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
2500 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2500 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2500 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
2600 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2600 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2600 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
2700 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2700 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2700 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
2800 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2800 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2800 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
2900 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
2900 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
2900 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC
3000 mm175 kg ~ 166 lbs40 kg ~ 89 lbs--
NC
3000 mm2150 kg ~ 331 lbs80 kg ~ 177 lbs--
NC
3000 mm3225 kg ~ 497 lbs120 kg ~ 265 lbs--
NC

Aplikacje

To prowadzenie liniowe nadaje się do du&#380ych obcią&#380eń jak i do stosowania w ograniczonej przestrzeni, np. do drzwi osłaniających maszyny lub obudowy maszyn. Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +100°C. Tych szyn nie nale&#380y stosować tam, gdzie występują wibracje, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia profilu kulkami. Chętnie udzielimy Państwu porad ! Ten system prowadzący nie powinien być poddany działaniu d&#380wigni. W danym przypadku ...

To prowadzenie liniowe nadaje się do du&#380ych obcią&#380eń jak i do stosowania w ograniczonej przestrzeni, np. do drzwi osłaniających maszyny lub obudowy maszyn.
Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +100°C.
Tych szyn nie nale&#380y stosować tam, gdzie występują wibracje, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia profilu kulkami. Chętnie udzielimy Państwu porad !
Ten system prowadzący nie powinien być poddany działaniu d&#380wigni. W danym przypadku nale&#380ałoby siłę rozdzielić na kilka sani.
Ten produkt mo&#380e być stosowany jako : rura teleskopowa lub ramię , szyna do mebli, wysuw akumulatorów, szyna teleskopowa do wydłu&#380enia stołu, wysuw poziomy lub pionowy (mo&#380liwe w przypadku niektórych modeli).

Produkcja

Tę prowadnicę wykonujemy z profili aluminiowych prasowanych. Ta prowadnica liniowa jest standardowo anodowana bezbarwnie. Prowadnica/ szyna wyposa&#380ona jest na obu końcach w ograniczniki z trzepieni z gumą. Regulacja wózków. Wózki montowane są tak, by wykazywały optymalne właściwości ekspoloatacyjne. Dostarczamy je jako zmontowany zestaw. Jeśli wózek dostarczany jest oddzielnie, lub jeśli powinien zostać zamontowany na innej prowadnicy, lub te&#380 jeśli są niestandardowe wymagania, istnieje ...

Tę prowadnicę wykonujemy z profili aluminiowych prasowanych.
Ta prowadnica liniowa jest standardowo anodowana bezbarwnie.
Prowadnica/ szyna wyposa&#380ona jest na obu końcach w ograniczniki z trzepieni z gumą.
Regulacja wózków.
Wózki montowane są tak, by wykazywały optymalne właściwości ekspoloatacyjne.
Dostarczamy je jako zmontowany zestaw. Jeśli wózek dostarczany jest oddzielnie, lub jeśli powinien zostać zamontowany na innej prowadnicy, lub te&#380 jeśli są niestandardowe wymagania, istnieje mo&#380liwość dokonania korekty; Proszę pamiętać, &#380e dobra regulacja wpływa na &#380ywotność całego zespołu.
– po sprawdzeniu czystości szyny, zamontuj na prowadnicy wózek bez zgarniaczy,
– poluzuj śrubę centralnej rolki, która jest zamontowana na mimośrodzie,
– z prowadnicą na osi głównej, obróć dostarczonym kluczem, aby uzyskać po&#380ądane ustawienie, a następnie dokręć śrubę mocującą zalecanym momentem obrotowym podanym w karcie technicznej,
– sprawd[[z3]] przesuwanie wózka wewnątrz prowadnicy; musi się on poruszać swobodnie bez nadmiernego luzu,
– zamontuj zgarniacze.
Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia liniowe z biegaczem prowadzonym kulkami, sanie prowadzące ze stali, ze stali szlachetnej i z aluminium, z blokadą, wysuwem pełnym, częściowym, powy&#380ej pełnej wartości i wysuwem podwójnym/obustronnym dla ka&#380dego rodzaju wysuwów wytrzymujacych du&#380e obcią&#380enia.

Konserwacja

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu ...

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu (kabiny lakiernicze) : oferujemy tak&#380e szyny zupełnienie pokryte smarem (odradzamy stosowania szyn bez smarowania).

Opcje

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania. Obróbka powierzchniowa Tę szynę mo&#380emy tak&#380e poddać anodowaniu twardemu, które nie tylko poprawia odporność na korozję ,ale tak&#380e zwiększa jej &#380ywotność. Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach) Stanowczo odradzamy stosowania produktu w wy&#380szych temperaturach ni&#380 zalecane. Monta&#380 pionowy Ten model mo&#380e być montowany ...

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną
Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania.
Obróbka powierzchniowa
Tę szynę mo&#380emy tak&#380e poddać anodowaniu twardemu, które nie tylko poprawia odporność na korozję ,ale tak&#380e zwiększa jej &#380ywotność.
Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach)
Stanowczo odradzamy stosowania produktu w wy&#380szych temperaturach ni&#380 zalecane.

Monta&#380 pionowy
Ten model mo&#380e być montowany pionowo.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…