Prowadnice Teleskopowe - Rozszerzony wysuw - Stal

E1904

Wzmocniona czteroczęściowa ocynkowana, stalowa prowadnica teleskopowa, daje nam możliwość rozszerzonego wysuwu.
Zawiera elementy synchronizujące, które umożliwiają sekwencyjne otwieranie prowadnic, co zmniejsza opory ruchu.
Uwaga: Należy bezwzględnie zwracać uwagę na kierunek montażu pomiędzy profilami stałymi i ruchomymi.
Produkt przeznaczony do bardzo dużych obciążeń w aplikacjach wymagających bardzo mocnych prowadnic.

Wyczyść

Pobieranie 3D:

Tabela długości

Informacje podane na tej stronie internetowej odpowiadają standardowej produkcji. Jako producent, oferujemy dużą elastyczność w celu spełnienia najbardziej specyficznych wymagań.
Długość po złożeniu Przedłużenie Nośność na krawędzi Strzałka z krawędzią Płaskie obciążenie Płaski wysięgnik Stock Wybierz
500 mm760 mm ~ 29 7/8 "310 kg ~ 684 lbs12 mm ~ 0 3/8 "150 kg ~ 331 lbs16 mm ~ 0 5/8 "--
550 mm840 mm ~ 33 1/8 "322 kg ~ 710 lbs14 mm ~ 0 1/2 "140 kg ~ 309 lbs19 mm ~ 0 3/4 "--
600 mm900 mm ~ 35 3/8 "330 kg ~ 728 lbs15 mm ~ 0 1/2 "132 kg ~ 292 lbs20 mm ~ 0 3/4 "--
650 mm980 mm ~ 38 1/2 "338 kg ~ 746 lbs17 mm ~ 0 5/8 "125 kg ~ 276 lbs25 mm ~ 0 7/8 "--
700 mm1060 mm ~ 41 3/4 "342 kg ~ 754 lbs18 mm ~ 0 3/4 "118 kg ~ 261 lbs29 mm ~ 1 1/8 "--
750 mm1140 mm ~ 44 7/8 "344 kg ~ 759 lbs19 mm ~ 0 3/4 "112 kg ~ 247 lbs33 mm ~ 1 1/4"--
800 mm1200 mm ~ 47 1/4"345 kg ~ 761 lbs20 mm ~ 0 3/4 "105 kg ~ 232 lbs37 mm ~ 1 3/8 "--
850 mm1280 mm ~ 50 3/8 "338 kg ~ 746 lbs22 mm ~ 0 7/8 "100 kg ~ 221 lbs42 mm ~ 1 5/8 "--
900 mm1360 mm ~ 53 1/2 "325 kg ~ 717 lbs23 mm ~ 0 7/8 "94 kg ~ 208 lbs47 mm ~ 1 7/8 "--
1000 mm1500 mm ~ 59 1/8 "300 kg ~ 662 lbs26 mm ~ 1 1/8 "83 kg ~ 183 lbs58 mm ~ 2 1/4"--
1100 mm1660 mm ~ 65 3/8 "270 kg ~ 596 lbs27 mm ~ 1 1/8 "72 kg ~ 159 lbs70 mm ~ 2 3/4 "--
1200 mm1800 mm ~ 70 7/8 "245 kg ~ 541 lbs29 mm ~ 1 1/8 "65 kg ~ 144 lbs83 mm ~ 3 1/4"--
1300 mm1960 mm ~ 77 1/8 "220 kg ~ 486 lbs30 mm ~ 1 1/8 "59 kg ~ 131 lbs98 mm ~ 3 7/8 "--
1400 mm2100 mm ~ 82 5/8 "200 kg ~ 441 lbs32 mm ~ 1 1/4"55 kg ~ 122 lbs113 mm ~ 4 3/8 "--
1500 mm2260 mm ~ 88 7/8 "170 kg ~ 375 lbs33 mm ~ 1 1/4"50 kg ~ 111 lbs130 mm ~ 5 1/8 "--
1600 mm2400 mm ~ 94 3/8 "140 kg ~ 309 lbs34 mm ~ 1 3/8 "46 kg ~ 102 lbs148 mm ~ 5 7/8 "--
1700 mm2560 mm ~ 100 3/4 "115 kg ~ 254 lbs35 mm ~ 1 3/8 "42 kg ~ 93 lbs168 mm ~ 6 5/8 "--
1800 mm2700 mm ~ 106 1/4"85 kg ~ 188 lbs37 mm ~ 1 3/8 "40 kg ~ 89 lbs186 mm ~ 7 3/8 "--
1900 mm2860 mm ~ 112 1/2 "55 kg ~ 122 lbs39 mm ~ 1 1/2 "36 kg ~ 80 lbs208 mm ~ 8 1/8 "--
2000 mm3000 mm ~ 118 1/8 "30 kg ~ 67 lbs40 mm ~ 1 1/2 "25 kg ~ 56 lbs230 mm ~ 9 1/8 "--

Aplikacje

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn. Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. W niektórych przypadkach oraz po dostosowaniu jej przez nas mo&#380e być ...

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn.
Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. W niektórych przypadkach oraz po dostosowaniu jej przez nas mo&#380e być stosowana w temperaturach pomiędzy -50°C a +250°.
Montaz plaski: Powstałoby zbyt du&#380e tarcie pomiędzy poszczególnymi profilami, poniewa&#380 posiada ona większe ugięcie, co powoduje, &#380e trudniej się porusza.
Aby uniknac przetarcia wskutek ugiecia, wymagaja zwiekszonej przestrzeni miedzy belkami za pomoca elementów dystansowych, które nie sa dostarczane.
Ten produkt mo&#380na stosować jako : ramię lub nogę teleskopową, wysuw akumulatorów, szynę do mebli, wysuw dla pomostów roboczych,szynę do szuflad narzędziowych lub szynę pionową ( mo&#380liwe w przypadku niektórych modeli).

Produkcja

Ten wysuw wykonujemy z profili stalowych odlewanych , które są ciągnione na zimno. Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę. Jest wyposa&#380ona w sprę&#380ynowe ograniczniki z tłumieniem. Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali ocynkowanej. Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem ...

Ten wysuw wykonujemy z profili stalowych odlewanych , które są ciągnione na zimno.
Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę.
Jest wyposa&#380ona w sprę&#380ynowe ograniczniki z tłumieniem.
Ich koszyczki kulkowe są wykonane ze stali ocynkowanej.
Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem standardowym przeznaczonym dla powierzchni bie&#380nych .
Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia liniowe z biegaczem prowadzonym kulkami, sanie prowadzące ze stali, ze stali szlachetnej i z aluminium, z blokadą, wysuwem pełnym, częściowym, powy&#380ej pełnej wartości i wysuwem podwójnym/obustronnym dla ka&#380dego rodzaju wysuwów wytrzymujacych du&#380e obcią&#380enia.

Konserwacja

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu ...

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu (kabiny lakiernicze) : oferujemy tak&#380e szyny zupełnienie pokryte smarem (odradzamy stosowania szyn bez smarowania).

Szyna wstępnie pokryta smarem dopuszczonym do kontaku ze środkami spo&#380ywczymi, wyposa&#380ona w kulki ze stali szlachetnej, jest tańszą alternatywą do szyn ze stali szlachetnej.

Opcje

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania. Obróbka powierzchniowa Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady! W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas ...

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną
Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania.
Obróbka powierzchniowa
Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady!
W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas wibracji.
Dodatkowe wyposa&#380enie w kulki ze stali szlachetnej
Aby poprawić własności antykorozyjne, mo&#380na zastosować kulki ze stali szlachetnej zamiast kulek ze stali. To jest korzystna cenowo alternatywa w stosunku do szyn ze stali szlachetnej.
Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach)
Ten model mo&#380e być stosowany w temperaturze otoczenia do +250 °C. Szyny musimy jednak&#380e dodatkowo przygotować: – monta&#380 powodujący łatwe poruszanie się , aby rozszerzenie się materiału nie spowodowało trudnego poruszania się szyny – smar do wysokich temperatur – usunięcie wszystkich części z tworzywa sztucznego. Proszę odpowiednio wcześnie informować nas o Państwa specjalnych &#380yczeniach, aby mogły one zostać uwzględnione podczas produkcji. Te szyny produkowane są na &#380yczenie klienta i nie posiadamy ich w zapasiena magazynie.

Warstwa cynku oddziela się w temperaturze +120°C. Chętnie doradzimy , jakie zastosować alternatywy.
Długości skoku specjalne
Długość skoku tego modelu mo&#380na zwiększyć lub zmniejszyc o 10 %.
Wydłu&#380ając długość skoku, nale&#380y zmniejszyć obcią&#380enie maksymalne.
Monta&#380 pionowy
Ten model mo&#380e być montowany pionowo.Prosimy jednak&#380e o wyprzedzającą informację, poniewa&#380 szyny musimy dodatkowo przygotować, aby koszyczek z kulkami nie mógł się przemieszczać, poniewa&#380 jego przesunięcie mo&#380e doprowadzić do blokady.Ponadto potrzebujemy inforamcji, czy biegacz będzie wysuwany ze swojej pozycji wyjściowej ( pozycja zamknięta) w górę ,czy w dół.

Znajdź to, czego szukasz

Masz Pytanie ?

1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…

Skontaktuj się z nami