Prowadnice Teleskopowe - Dwukierunkowa - Częściowy wysuw - Stal

R91DD

Wzmocniona dwuczęściowa prowadnica teleskopowa ze stali nierdzewnej, daje nam możliwość częściowego wysuwu.
Wysuwa się w obu kierunkach na umocowanym profilu.
Mocna, zbudowana z wykorzystaniem wzmocnionych łożysk kulowych ograniczających wyginanie się profili.
Produkt przeznaczony do dużych obciążeń w aplikacjach wymagających prowadnic o dużej wytrzymałości.

Opcje

Wyczyść

Pobieranie 3D:

Tabela długości

Informacje podane na tej stronie internetowej odpowiadają standardowej produkcji. Jako producent, oferujemy dużą elastyczność w celu spełnienia najbardziej specyficznych wymagań.
Długość po złożeniu Przedłużenie Nośność na krawędzi Strzałka z krawędzią Płaskie obciążenie Płaski wysięgnik Stock Wybierz
500 mm230 mm ~ 9 1/8 "450 kg ~ 993 lbs2 mm ~ 0 1/8 "330 kg ~ 728 lbs2 mm ~ 0 1/8 "--
550 mm280 mm ~ 11 1/8 "460 kg ~ 1015 lbs2 mm ~ 0 1/8 "325 kg ~ 717 lbs2 mm ~ 0 1/8 "--
600 mm330 mm ~ 12 7/8 "480 kg ~ 1059 lbs3 mm ~ 0 1/8 "320 kg ~ 706 lbs3 mm ~ 0 1/8 "--
650 mm380 mm ~ 14 7/8 "520 kg ~ 1147 lbs3 mm ~ 0 1/8 "315 kg ~ 695 lbs3 mm ~ 0 1/8 "--
700 mm430 mm ~ 16 7/8 "570 kg ~ 1257 lbs3 mm ~ 0 1/8 "310 kg ~ 684 lbs3 mm ~ 0 1/8 "--
750 mm460 mm ~ 18 1/8 "612 kg ~ 1350 lbs3 mm ~ 0 1/8 "305 kg ~ 673 lbs3 mm ~ 0 1/8 "--
800 mm490 mm ~ 19 1/4"640 kg ~ 1411 lbs4 mm ~ 0 1/8 "300 kg ~ 662 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
850 mm520 mm ~ 20 3/8 "650 kg ~ 1434 lbs4 mm ~ 0 1/8 "295 kg ~ 651 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
900 mm550 mm ~ 21 5/8 "640 kg ~ 1411 lbs4 mm ~ 0 1/8 "290 kg ~ 640 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
1000 mm610 mm ~ 24 1/8 "610 kg ~ 1345 lbs4 mm ~ 0 1/8 "280 kg ~ 618 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
1100 mm670 mm ~ 26 3/8 "580 kg ~ 1279 lbs4 mm ~ 0 1/8 "271 kg ~ 598 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
1200 mm730 mm ~ 28 3/4 "550 kg ~ 1213 lbs5 mm ~ 0 1/8 "264 kg ~ 583 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
1300 mm790 mm ~ 31 1/8 "525 kg ~ 1158 lbs5 mm ~ 0 1/8 "257 kg ~ 567 lbs4 mm ~ 0 1/8 "--
1400 mm850 mm ~ 33 3/8 "500 kg ~ 1103 lbs6 mm ~ 0 1/4"250 kg ~ 552 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
1500 mm910 mm ~ 35 7/8 "475 kg ~ 1048 lbs6 mm ~ 0 1/4"245 kg ~ 541 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
1600 mm970 mm ~ 38 1/8 "450 kg ~ 993 lbs7 mm ~ 0 1/4"240 kg ~ 530 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
1700 mm1030 mm ~ 40 1/2 "425 kg ~ 937 lbs7 mm ~ 0 1/4"235 kg ~ 519 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
1800 mm1090 mm ~ 42 7/8 "400 kg ~ 882 lbs8 mm ~ 0 3/8 "230 kg ~ 508 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
1900 mm1150 mm ~ 45 1/4"377 kg ~ 832 lbs9 mm ~ 0 3/8 "225 kg ~ 497 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--
2000 mm1210 mm ~ 47 5/8 "360 kg ~ 794 lbs10 mm ~ 0 3/8 "220 kg ~ 486 lbs5 mm ~ 0 1/8 "--

Aplikacje

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn. Szyny te nie nadają się do monta&#380u pionowego. Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. W niektórych przypadkach ...

Ta szyna teleskopowa dzięki profilom ciągnionym na zimno i ogranicznikom na sprę&#380ynach w pozycji zamkniętej jest bardzo solidnym wysuwem. Nadaje się do wysuwów o bardzo du&#380ych obcią&#380eniach. Dzięki zastosowanymw niej dodatkowym torom kulkowym nadaje się do monta&#380u płaskiego. Monta&#380 płaski powoduje generalnie większe ugięcie szyn.
Szyny te nie nadają się do monta&#380u pionowego.
Jest przeznaczona do zakresu temperatur pomiędzy -20°C a +80°C. W niektórych przypadkach oraz po dostosowaniu jej przez nas mo&#380e być stosowana w temperaturach pomiędzy -50°C a +250°.
Ten produkt mo&#380e być stosowany jako : wysuw np. urządzenia do konserwacji, szyna do osłony maszyny,wysuw teleskopowy, szyna do mebli, wysuw akumulatorów, szyna teleskopowa do wydłu&#380enia stołu, szyna pozioma lub pionowa (mo&#380liwe w przypadku niektórych modeli).

Produkcja

Wysuw ten wykonujemy z profili stalowych ciągnionych na zimno. Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę. W pozycji otwartej i zamnkniętej jest wyposa&#380ona w specjalny ogranicznik bez tłumienia. Ich koszyczki kulkowe są cynkowane elektrolitycznie. Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem standardowym ...

Wysuw ten wykonujemy z profili stalowych ciągnionych na zimno.
Te szyny teleskopowe sa standardowo cynkowane i pasywowane.Grubość powłoki cynku wynosi przeciętnie 12 mikrometrów. Dzięki temu powstaje ochrona przeciw korozyjna o dobrej odporności, badanej w teście na słoną mgłę.
W pozycji otwartej i zamnkniętej jest wyposa&#380ona w specjalny ogranicznik bez tłumienia.
Ich koszyczki kulkowe są cynkowane elektrolitycznie.
Posiada kulki ze stali chromowej (1.3505) i smarowana jest wstępnie smarem standardowym przeznaczonym dla powierzchni bie&#380nych .
Firma Chambrelan wyspecjalizowała się w rozwijaniu i produkcji szyn teleskopowych i prowadnic liniowych do zastosowań przemysłowych. Do naszych produktów zaliczamy: wzmocnione szyny, jednostki liniowe, prowadzenia liniowe z biegaczem prowadzonym kulkami, sanie prowadzące ze stali, ze stali szlachetnej i z aluminium, z blokadą, wysuwem pełnym, częściowym, powy&#380ej pełnej wartości i wysuwem podwójnym/obustronnym dla ka&#380dego rodzaju wysuwów wytrzymujacych du&#380e obcią&#380enia.

Konserwacja

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu ...

Standardowo nasze szyny są wstępnie smarowane. Do szyn stalowych u&#380ywamy smaru wysokociśnieniowego, którym pokrywamy powierzchnie bie&#380ne, natomiast do szyn ze stali szlachetnej i szyn aluminiowych u&#380ywamy smaru wodoodpornego. Na Państwa &#380yczenie oferujemy pokrycie powierzchni następującymi smarami: smar dopuszczony do kontaktu ze środkami spo&#380ywczymi (równie&#380 dla pomieszczeń podlegająch zwiększonemu re&#380imowi czystości), smar wysokotemperaturowy bez zawartości teflonu (kabiny lakiernicze) : oferujemy tak&#380e szyny zupełnienie pokryte smarem (odradzamy stosowania szyn bez smarowania).

Szyna wstępnie pokryta smarem dopuszczonym do kontaku ze środkami spo&#380ywczymi, wyposa&#380ona w kulki ze stali szlachetnej, jest tańszą alternatywą do szyn ze stali szlachetnej.

Opcje

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania. Obróbka powierzchniowa Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady! W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas ...

Dodatkowe wyposa&#380enie w blokadę ręczną
Ten model nie posiada &#380adnych mo&#380liwości blokowania.

Obróbka powierzchniowa
Mo&#380emy zaoferować jeszcze inne rodzaje obróbki powierzchniowej celem zwiększenia odporności. Chętnie udzielimy Państwu porady!
W celu utwardzenia powierzchi oferujemy węgloazotowanie niskotemperatorowe (NIT), które zwiększa &#380ywotność szyn przy du&#380ym ich obcią&#380aniu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia szyny przez kulki ze stali chromowej podczas wibracji.
Dodatkowe wyposa&#380enie w kulki ze stali szlachetnej
Aby poprawić własności antykorozyjne, mo&#380na zastosować kulki ze stali szlachetnej zamiast kulek ze stali. To jest korzystna cenowo alternatywa w stosunku do szyn ze stali szlachetnej.
Zastosowanie w wysokich temperaturach ( np. w piecach)
Ten model mo&#380e być stosowany w temperaturze otoczenia do +250 °C. Szyny musimy jednak&#380e dodatkowo przygotować: – monta&#380 powodujący łatwe poruszanie się , aby rozszerzenie się materiału nie spowodowało trudnego poruszania się szyny – smar do wysokich temperatur – usunięcie wszystkich części z tworzywa sztucznego. Proszę odpowiednio wcześnie informować nas o Państwa specjalnych &#380yczeniach, aby mogły one zostać uwzględnione podczas produkcji. Te szyny produkowane są na &#380yczenie klienta i nie posiadamy ich w zapasiena magazynie.

Warstwa cynku oddziela się w temperaturze +120°C. Chętnie doradzimy , jakie zastosować alternatywy.
Długości skoku specjalne
Długość skoku tego modelu mo&#380na zwiększyć lub zmniejszyc o 10 %.
Wydłu&#380ając długość skoku, nale&#380y zmniejszyć obcią&#380enie maksymalne.
Monta&#380 pionowy
Tego modelu nie mo&#380na montować pionowo.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…