1046-RoHS / REACh

Wszystkie nasze standardowe produkty są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami BHP.
Do tej pory nasze produkty i metody produkcji nie zawierają ani nie używają substancji podlegających przepisom REACH i RoHS.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…