1041-Metoda stosowana do testowania obciążeń dla prowadnic teleskopowych i prowadnic liniowych

Obciążenia są określane w celu zapewnienia wygodnego użytkowania, zgodnie ze ścisłym protokołem obliczeń teoretycznych potwierdzonych testami.
Określamy dopuszczalne obciążenie standardowe, zgodnie z naszymi warunkami montażu i standardowym użytkowaniem, aby zapewnić prawidłowe działanie: miękkie i płynne przesuwanie podczas szacowanego okresu użytkowania.
Protokół obejmuje następujące kroki:
W obliczeniach komputerowych początkowe obciążenie testowe jest określane na podstawie wytrzymałości na rozciąganie (Rm) i granicy plastyczności (Re).
Obciążenie to jest przykładane do ramy testowej, aby zweryfikować obliczone wartości.
Po zweryfikowaniu obliczeń powtarzamy te kroki dla innych reprezentatywnych długości w asortymencie.
Ostatecznie przeprowadzany jest test na 15 000 cykli na najczęściej wykorzystywanej opcji długości.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…