1002-Duży wybór wysuwów

Wydłużenie prowadnicy (zwane również wysuwem) odpowiada wydłużeniu części ruchomej w porównaniu z częścią stałą. Wydłużenie zależy od liczby elementów budowy prowadnicy. Jest mierzone w odniesieniu do zamkniętej długości. Standardowe prowadnice oferują wysuw od 100 mm do 3 metrów.
Istnieją trzy kategorie wysuwów:

 • Częściowy wysuw: około 70% zamkniętej długości,
 • Całkowity wysuw: około 100% zamkniętej długości,
 • Rozszerzony wysuw: około 150% zamkniętej długości.

Częściowy wysuw:

2/3 długości zamkniętej, część ruchomego profilu musi pozostać w profilu stałym.

Całkowity wysuw:

na całej długości zamkniętej, dodatkowy profil pośredni zwiększa możliwość wydłużenia.

Rozszerzony wysuw:

150% zamkniętej długości, dzięki 2 profilom pośrednim.

Wielkość wysuwu można dostosować do warunków użytkowania. Ta regulacja jest dokonywana w zależności od długości kosza kulowego. W ten sposób można zwiększyć lub zmniejszyć do 10% wartości katalogowe. Długość wysuwu wpływa na nośność. Im większy wysuw, tym mniejsze jest bezpieczne obciążenie.
Wysuw zwykle działa po jednej stronie prowadnicy. Niemniej jednak w przypadku niektórych zastosowań może być konieczne wykorzystanie dostępu z obu stron. W takim przypadku użyj prowadnic otwieranych dwustronnie.

Zobacz więcej…

Niektóre produkty nie mają wysuwu i są zaprojektowane jako prowadnice, takie jak prowadnice liniowe i R53G.

Znajdź to, czego szukasz

  *Wymagana informacja

  Masz Pytanie ?

  1.Specyfikacje techniczne??

  • Schemat montażu
  • Dostępność
  • Możliwe obciążenie…

  2.Zakres aplikacji naszych produktów przemysłowych?

  • projektowanie prowadnic teleskopowych pod specjalne zamówienie
  • dobór modelu zgodny z dopuszczalnym obciążeniem…