Teleskopická lišta: Vše o tom

Stáhnout průvodce

Vše, co jste kdy chtěli vědět o teleskopická lišta.

 1. Proč teleskopická lišta ?
 2. Co je teleskopická lišta ?
 3. Jaké nabízí výsuvy ?
 4. Jak správně vybrat teleskopickou lištu ?
 5. Jaké parametry teleskopické lišty je možné upravit na míru ?
 6. Několik příkladů použití teleskopických lišt ?
 7. Kontaktujte nás

1 – Proč teleskopická lišta ?

Co je teleskopická lišta ?

Tento systém vedení lineárního pohybu je rovněž známý pod označením: teleskopických lištách, lišta, závěs, posuv, nosná kolejnice, posuvná kolejnice, kuličková lišta, teleskopická, výsuvná lišta, teleskopické rameno, teleskopická kolejnice, posuvné vedení, posuvné systémy, kuličkové vedení, průmyslové lišty…

K čemu slouží teleskopická lišta ?

Teleskopická lišta umožňuje vysunout zátěž, náklad.

teleskopická lišta

Průmyslové lišty a kolejnicové posuvy mají více možností využití. Dají se použít jako lišta pro zásuvky, lineární vedení, zavěšená kolejnice, výsuv pro zásuvky, posuv pro dveře, pro výsuvné klávesnice, kolejnice pro údržbu, nábytkové kování, výškově nastavitelná noha, lišta pro výškově nastavitelný stůl, jako horizontální nebo v některých případech i vertikální vedení jako např. kování pro vertikálně posuvné dveře nebo pro ochranný kryt obráběcích strojů.

 

Proč si vybrat teleskopickou lištu od firmy CHAMBRELAN?

CHAMBRELAN, výrobce posuvného vedení a lišt pro průmyslové použití už od roku 1956, nabízí širokou škálu produktů s řadou volitelných možností a parametrů, které lze upravit na míru tak, abychom našli řešení pro jakýkoli technický požadavek.
CHAMBRELAN je specialistou na lišty pro průmyslové použití a své produkty navrhuje a testuje tak, aby jím dodávané výrobky byly odolné a spolehlivé. Díky 60 letům zkušeností je firma CHAMBRELAN schopna najít řešení, které bude co nejlépe odpovídat vašim potřebám.

Objevte teleskopické lišty ve videu!

2 – Co je teleskopická lišta?

Teleskopická lišta se skládá z kovových profilů, které se vysouvají za pomoci ložiskových kuliček uložených v kuličkových klecích.
Je vybavena zarážkami ve vysunuté a zasunuté poloze a umožňuje vysouvat zátěž od několika málo kg do několika tun.

Průmyslová lišta s C-profilem se skládá z:

– pevné části nazvané „vnější prvek“
– pohyblivá část upevněná na zásuvku se nazývá „vnitřní prvek“
– část, která prodlužuje vysunutí, se nazývá „prostřední prvek“

Teleskopická lišta

Vysoce výkonná lišta s I-profilem:

– obě ploché části označujeme jako „vnitřní prvek“, jeden je pevný a druhý pohyblivý
– centrální profil ve tvaru písmene I je prostředním prvkem (není pevná část)

Teleskopická lišta

CHAMBRELAN nabízí lišty v délce od 150 mm do 2 m s nosností až do 1,5 t. Teleskopické kuličkové lišty vyráběné firmou CHAMBRELAN jsou k dispozici v provedení ocel, hliník nebo nerez a nabízejí částečný, úplný nebo extra výsuv.

Funkční zarážky teleskopických lišt CHAMBRELAN jsou dimenzovány na přípustnou zátěž a na maximální využitelnou rychlost 0,3 m/s. Vyrobit profily s vysokou nosností může být snadné, ale konstrukce koncových zarážek má pak zásadní význam pro spolehlivost systému a bezpečnost při používání.

E1012

3 – Jaké existují druhy výsuvů?

Výsuv je vzdálenost, o kterou pohyblivá část lišty přesáhne část pevnou. Délka výsuvu závisí na počtu prvků lišty a měří se vzhledem k liště v zasunutém stavu.

– Částečný výsuv:

Lišta se skládá ze dvou prvků: z vnějšího prvku a z mobilního prvku (jezdce)
Nabízí výsuv o 60 % až 70 % délky v zasunutém stavu, část jezdce zůstává v pevném vnějším prvku.

Teleskopická lišta: Částečný výsuv

– Plný výsuv:

Lišta se skládá ze tří prvků.
Nabízí výsuv odpovídající 100 % délky v zasunutém stavu, což umožňuje právě prostřední prvek.

Teleskopická lišta: Plný výsuv

– Extra výsuv:

Lišta se skládá ze čtyř prvků: vnějšího, dvou prostředních a jezdce.
Díky dvěma prostředním prvkům, nabízí výsuv odpovídající až 150 % délky v zasunutém stavu.

Teleskopická lišta: Extra výsuv

 

Standardní lišty CHAMBRELAN nabízejí výsuv od 100 mm do 3 m.

4 – Jak vybrat teleskopickou lištu?

1 – Výběr vhodné délky výsuvu

Podle velikosti korpusu, kterým bude dána délka lišty v zasunutém stavu, můžete zvolit jeden ze tří druhů výsuvu: částečný výsuv, plný výsuv nebo extra výsuv:

Lištu s částečným výsuvem použijte, když:

– máte malý korpus i málo místa kolem něj,
– přístup k němu má být omezený,
– je potřeba zabezpečit, by se korpus nepřevrhl.

Lištu s plným výsuvem použijte, když:

– potřebujete 100% výsuv,
– jedná se o nejčastěji používaný druh výsuvu.

Lištu s extra výsuvem použijte, když:

– je potřeba zohlednit tloušťku čelní strany zásuvky nebo když je zásuvka v zasunutém stavu vnořená do korpusu,
– potřebujete mít kvůli údržbě nebo kabelům přístup k zadní straně zásuvky.

 

Firma CHAMBRELAN coby výrobce umí dodat všechny druhy výsuvů a zároveň může lištu se standardním výsuvem uzpůsobit konkrétním potřebám:
– délku výsuvu lze zkrátit, pokud je potřeba zvýšit nosnost lišty nebo omezit průhyb (zkrácením výsuvu),
– prodloužit standardní výsuv (výsuv s přesahem), čímž se ale sníží nosnost.

2 – Výběr vhodné nosnosti:

Pro každý model zásuvkové lišty je stanovena hodnota maximálního zatížení, která odpovídá délce v zasunutém stavu a délce výsuvu.

Čemu odpovídá maximální nosnost lišty?

Jedná se o maximální zatížení, které dvojice vodorovně a nakolmo namontovaných lišt unese, a to zejména ve zcela vysunuté poloze, kdy na lištu působí maximální síla.

Lištu je možné namontovat:
– nakolmo, což je z hlediska optimálního fungování doporučený způsob montáže

                Lištu je možné namontovat nakolmo
– naplocho, což ale vyžaduje určité naddimenzování lišty a zároveň je třeba počítat s vyšším průhybem.

Lištu je možné namontovat naplocho

Nosnost je dána „normálními“ provozními podmínkami, pokud jde o:
– montážní tolerance,
– funkční teploty,
– počet cyklů,
– další podmínky používání…
Při výpočtu hmotnosti zásuvky tedy nezapomeňte zohlednit tato různá specifika.

Nezapomeňte, že u každé teleskopické lišty dojde při vysunutí vlivem zatížení k průhybu: prvky se pod zátěží ohnou.

 

Každá lišta CHAMBRELAN byla navržena a simulovaně odzkoušena v CAD modelu; teoretické výsledky byly potvrzeny laboratorně podle našich doporučení ohledně montáže (která najdete v katalogu nebo na našem webu), na testovací stolici a s různými zátěžemi i v různých cyklech. Na technických listech jsou uváděny individuální odchylky jako průhyb pod zátěží lišící se podle způsobu montáže.

CHAMBRELAN je specialista na výrobu lišt pro velká zatížení:

– a to jednak díky « zpevněným » modelům:
Na přídavné zpevňující kuličky se přenáší deformační síly i krouticí moment. Díky tomuto vylepšení se výrazně zvyšuje hodnota přípustného zatížení a zároveň snižuje síla nutná k vysunutí a zasunutí.

zpevněným

– dále díky modelům se « synchronizací »
Některé lišty nabízejí sekvenční vysouvání jednotlivých prvků. Tento systém je k dispozici u některých 3prvkových nebo 4prvkových lišt, výrazně snižuje sílu potřebnou k vysunutí tím, že řídí pořadí otevírání prvků teleskopické lišty.

modelům se synchronizací

Použijte náš Nástroj pro výběr lineárního vedení a zvolte model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám!

 

3 – Jaký materiál a jaká povrchová úprava ?

Existuje několik variant povrchových úprav v závislosti na použitém materiálu

1. Pro lišty z uhlíkové oceli:

a. Standardní pozinkování

Červená rez: 400 h

b. Vysoce odolné zinkování (barva ČERNÁ)

Červená rez: 600 h

c. Povrchová úprava zinek-nikl (barva ČERNÁ)

Červená rez: 1000 h

d. Karbonitridace

Tato úprava, podobně jako nitridace, zvyšuje povrchovou tvrdost materiálu, zajišťuje lepší odolnost proti vibracím a prodlužuje životnost. Protože není příliš odolná proti korozi, doporučujeme ji kombinovat se zinkováním.

2. Pro hliníkové lišty:

a. Bezbarvý elox

b. Tvrdý elox

jsou doporučené úpravy tam, kde dochází k nárazům nebo vibracím.

3. Pro lišty z nerezové oceli:

Tyto lišty jsou mořeny a pasivovány.

Pozor: lišty z nerezové oceli nejsou zcela nemagnetické, přestože jsou vyrobené z oceli 304L nebo 316L, která se používá i pro kuličky a která je v základu nemagnetická.

 

Všechny lišty CHAMBRELAN jsou dodávány s antikorozní povrchovou úpravou, která vyhovuje většině aplikací: bílý pozink (RoHS) pro ocelové lišty a bezbarvý elox pro hliníkové lišty.

 

4 – Jaké jsou volitelné možnosti u teleskopické lišty

– Zámek:

Mechanický aretovací systém umožňuje lištu zablokovat

– při vytažení (zámek ve vysunuté poloze),

zámek ve vysunuté poloze
– ve složeném stavu (zámek v zasunuté poloze),

zámek v zasunuté poloze
– nebo v obou dvou polohách (zámek ve vysunuté i zasunuté poloze).

Zámek se odemkne manuálně stlačením západky.

– Synchronizované vysouvání prvků:

Systém sekvenčního vysouvání prvků, který je k dispozici u některých 3prvkových lišt, výrazně snižuje sílu potřebnou k vysunutí tím, že řídí pořadí otevírání jednotlivých prvků.

Synchronizované

– Oboustranný výsuv:

U některých typů lišt je možný výsuv do obou stran z pevného prvku lišty. 2prvkové lišty nepředstavují problém, ale u 3prvkových lišt je nutný doplněk, kterým se vycentruje prostřední prvek.

Oboustranný výsuv

– Rozpojitelnost:

Rozpojitelnost je variantou dostupnou u určitých modelů lišt. Umožňuje odpojit pohyblivý prvek lišty a znovu jej do lišty zasadit.

Rozpojitelnost

– Vertikální montáž (typ gilotina):

Pokud se kuličkové lišty používají ve vertikální nebo nakloněné poloze, kuličkové klece se gravitací po několika cyklech posunou směrem dolů. Toto posunutí vede k postupnému omezení výsuvu.
V tomto případě nabízíme technické řešení v podobě speciálních zarážek.
O vertikální montáži je třeba nás předem informovat.

Vertikální montáž typ gilotina
Pro tento typ montáže je lepší použít lineární kolejnicové vedení.

– Doraz:

Zadní doraz zablokuje teleskopickou lištu v zasunuté poloze, k vysunutí stačí pouze zatáhnout větší silou (na rozdíl od zámku není nutné stlačovat žádnou mechanickou západku).
Zadní doraz lze doplnit do některých modelů, může být buď mechanický nebo magnetický.
Problém je, že při prázdné zásuvce je náraz příliš tvrdý a při plné zásuvce zase těžko rozpoznatelný. V tomto případě je tedy nezbytná úprava podle reálných podmínek použití.

Doraz

 

5 – Jaké úpravy na míru můžeme provést u teleskopické lišty?

Délky v zasunutém stavu:

U standardních lišt se délky pohybují v rozmezí od 150 mm do 2 000 mm s přírůstky po 50 mm.
Tyto délky je možné přizpůsobit.

Délky v zasunutém stavu

Plán fixačních otvorů čili systém upevnění:

pozice a průměry otvorů jsou pro standardní provedení definovány v technických listech.
Na vyžádání je možné je upravit podle vašich potřeb.

Specifické vrtání na teleskopickém kuličkovém výsuvu

Doplňky pro montáž:

jako např. konzole, systém bajonetového uchycení nebo nožičky pro vnější část; to vše vám může usnadnit montáž a údržbu.

Výsuv:

Jako každý výrobce můžeme upravit na míru délku standardního výsuvu lišty:
– zkrácením se zvýší nosnost lišty a omezí průhyb,
– prodloužení standardní délky je také možné, ale za cenu snížení nosnosti.

Teleskopická lišta: Modifikovaný vývoj na teleskopickém kuličkovém vedení

Provozní teploty:

Teleskopická lišta: Provozní teploty

Kompletní řada lišt je určena k použití při teplotách v rozmezí od –20°C do +80°C.
Některé teleskopické lišty je možné, po nezbytné úpravě během výroby, použít i při teplotách od – 50°C do + 250°C.

Intenzivní používání nebo vystavení vibracím:

V případě intenzivního používání nebo vibrací doporučujeme povrchovou úpravu za účelem zvýšení tvrdosti oceli.

6 – Kde všude je možné využít průmyslové teleskopické lišty?

Průmyslová lišta je určena pro velké zátěže, tedy pro průmyslová zařízení, která vyžadují použití odolných a zpevněných profilů. Díky své odolnosti může být lišta vystavena i extrémním meteorologickým podmínkám.
Používá se zejména v těchto oblastech:

železniční doprava, kde je výhodou její schopnost odolávat vibracím a intenzivnímu používání,

průmyslová výroba, zejména pro ochranné kryty průmyslových strojů. Teleskopické výsuvy chrání systém stroje mj. před vniknutím kovových třísek a kapalin.

osobní a nákladní automobily, přesněji pro zástavby ve speciálních vozidlech,

elektrická a elektronická zařízení, zejm. pro firemní nebo vojenské racky nebo pro zdravotnické přístroje,

– …

Stáhnout průvodce
Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…