Vyberte prosím zemi:

Vyberte prosím jazyk:

 • Angličtina
 • Němec-de de
 • Angličtina
 • Němec-de de
 • Holandský
 • Francouzština
 • Němec
 • Španělský
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Angličtina
 • Španělský
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Španělský
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Ital
 • Angličtina
 • Francouzština
 • Němec
 • Holandský
 • Francouzština
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Holandský
 • Polský
 • Španělský
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Ruský
 • Čeština
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Němec
 • Francouzština
 • Ital
 • Angličtina
 • Čeština
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Angličtina
 • Španělský

FAQ

1. Jak objednat správný typ lineárního kolejnicového vedení?

Pro správnou objednávku, je třeba zadat:

 • Kód kolejnice a její požadovanou délku.
 • Kód vozíku a jejich počet na kolejnici.

2. Jaký je vhodný počet vozíků na jedno kolejnicové vedení?

Pro udržení zátěže stačí dva vozíky na jedno kolejnicové vedení V případě nedostatečné stability je vždy možné vozíky přidat.

3. Mohou přepravní zarážky sloužit i jako zarážky stálé?

Kolejnicová vedení jsou dodávána s transportními zarážkami, které zabraňují vysunutí vozíku z kolejnice. Pozor, tyto prvky nemohou sloužit jako stálé koncové zarážky.

4. Jak vybrat vozíky pro kolejnicová vedení?

Je vhodnější zvolit dlouhé vozíky pro těžší břemena a krátké vozíky pro břemena lehčí.

5. Mají lineární kolejnicová vedení předvrtané otvory?

Otvory v kolejnicových vedeních jsou volitelné. Můžete se při objednávce rozhodnout pro standardní provedení otvorů (dle technických výkresů) nebo pro specifické řešení. Rozteče a počet otvorů může být upraven podle podmínek použití.

6. Jak poznat užitnou dráhu vozíků v kolejnicovém vedení?

Dráha je rovna délce kolejnice snížené o délku vozíku a o velikost zarážek.

7. Jaká je maximální délka lineárního kolejnicového vedení?

Běžná délka lineárních kolejnicových vedení je 3 metry. Nicméně, v případě potřeby, je možné kolejnice napojit jednu za druhou (při rozříznutí narovno nebo našikmo).

8. Jaká je maximální rychlost užívání lišt Chambrelan?

Maximální rychlost užívání je 0,3 m/s.

9. Vyžadují lišty zvláštní údržbu?

Lišty Chambrelan byly navrženy tak, aby fungovaly i při minimální údržbě. Při výrobě jsou ošetřeny ložiskovými mazivy, což jim zajistí optimální životnost. Nicméně, v případě náročných podmínek užívání (abrazivní materiály, vysoká frekvence, atd.) je třeba pamatovat na pravidelnou a systematickou údržbu lišt.

10. Co dělat, pokud je prostředí znečištěné?

 • Lišty Chambrelan jsou dodávány bez systému či vybavení na ochranu před prachem a jinými částicemi.
 • Přítomnost nečistot v kuličkových dráhách může způsobit rychlé zadření, blokaci nebo dokonce předčasné opotřebení lišt.
 • Je tedy nutné již během koncepce systému naplánovat umístění lišt do chráněného místa nebo zavést nutná řešení ochrany lišt.

11. Čemu odpovídají nosnosti uvedené v technických tabulkách?

Odpovídají zátěži působící na jeden pár lišt ve vysunuté pozici a namontovaný na kolmo. Pozor, v případě montáže na plocho je nosnost lišt snížena až o 40 %.

12. Proč má Chambrelan řadu zpevněných lišt?

Zpevněné lišty dosahují vyšší odolnosti ve zkrutu, pokud jsou vystaveny extrémním podmínkám nebo nadměrným zátěžím. Tyto lišty proto doporučujeme zvláště pro případy, kdy během montáže dojde ke zkroucení a také pro montáže na plocho.

13. Jaké je teplotní rozmezí pro běžné fungování lišt?

Teplotní rozsah pro správné fungování lišt je mezi -40° C až + 60° C. Mimo tento interval je třeba provést speciální úpravy... Kontaktujte nás

14. Jaké mají lišty Chambrelan povrchové úpravy?

Standardní povrchovou úpravou lišt Chambrelan je zinkování, které vydrží v solné mlze až 250 hodin. Případně jsou možná i další řešení:

 • organominerální vrstva na zinkové úpravě má v solné mlze odolnost až 500 hodin.
 • nitridace
 • pozink - bílý, černý, olivový…

15. Lze změnit délku výsuvu lišt?

Výrobková řada Chambrelan je tvořena dvoudílnými, třídílnými a čtyřdílnými lištami, což umožňuje výsuv až na 150% délky složené lišty. Tento standardní výsuv může být snížen nebo zvýšen úpravou délky kuličkových klecí.

16. Jaká jsou pravidla pro správnou montáž lišt?

 • Použít všechny připravené fixační body
 • Zajistit rovnoběžnost lišt a jejich instalaci v úhlu
 • Respektovat rovnost styčných povrchů.

Dodržení těchto pravidel montáže zajistí lehký a plynulý pohyb lišt.
Odpor při otevírání nebo zavírání je znakem špatně provedené montáže.
Špatná montáž má za následek snížení životnosti lišty.

17. Co dělat, pokud potřebujete zásuvku namontovat do pece?

 • Užitná teplota standardních lišt dostupných skladem dosahuje až 80°C.
 • Pro montáž do sušáren nebo pecí doporučujeme maximální teplotu 250°C. V tomto případě musíme jednak odstranit eventuální nekovové prvky lišt a také lišty namontovat velmi volně a umožnit tak roztažení jednotlivých prvků, aniž by lištu zablokovaly. Tento požadavek je nutno upřesnit již v objednávce.

Pozn.: Při teplotách vyšších než 150°C zinek začíná puchýřkovat a loupe se. Je tedy zapotřebí zvážit jiná řešení. Obraťte se na nás.

18. Co dělat, pokud zásuvku se zajištěním již nelze uzamknout?

Zkontrolovat zda jsou lišty nainstalovány v úhlu - výsuv jedné lišty může vadit druhé.

19. Co dělat, pokud zásuvku nelze zcela vysunout?

 • Zkontrolovat rovnost styčných ploch
 • Zkontrolovat rovnoběžnost lišt
Pozn.: Lišty můžete uvést do původní stavu opakovaným rychlým otevřením a zavřením a opět tak dosáhnout počátečního výsuvu.

20. Co dělat, pokud se zásuvka těžce pohybuje?

 • Zkontrolovat lišty každou zvlášť: otevřít manuálně
 • Zkontrolovat rovnost styčných ploch u pevných i pohyblivých částí
 • Zkontrolovat rovnoběžnost lišt u pevných i pohyblivých částí
Najděte, co hledáte

Máte otázku ?

1.Technické parametry?

 • Montážní schéma
 • Dostupnost výrobku/li>
 • Nosnost…

2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

 • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
 • Výběr modelu podle nosnosti…

Kontaktujte nás