Posuvy pro běžné i vysokorychlostní vlakové soupravy, tramvaje, metro

Vraťme se trochu do historie – v roce 1972 jeden známý francouzský výrobce vlaků hledal partnera, který by uměl navrhnout a vyrobit vysoce výkonné řešení pro posuvný pohyb schopné unést 450kg bateriové boxy umístěné na podvozku vlaku.
Potřeboval špičkové technologické řešení, které by mělo nejen vysokou nosnost, ale splňovalo také požadavek na extra výsuv, který by zajistil přístup k boxům umístěným pod skříní vozu.

Týmy společnosti CHAMBRELAN po mnoha hodinách strávených nad projektem navrhly a vyrobily teleskopickou lištu E1902 pro vysokou zátěž.

To byl začátek výrobkové řady lišt s profilem ve tvaru písmene “I”, která dnes představuje zhruba desítku různých modelů s délkou v zasunutém stavu až 2 m a s výsuvem až 3 m!

A příběh pokračuje i dnes:

Extrémní provozní podmínky v železniční dopravě (vibrace, intenzivní používání…) vyžadují robustní a odolná zařízení.

CHAMBRELAN vyvinul výrobkovou řadu určenou speciálně pro náročné podmínky železničního sektoru.

1 – Posuvy pro běžné i vysokorychlostní vlaky, tramvaje

CHAMBRELAN nabízí výrobcům kolejových vozidel posuvy z vysoce výkonných materiálů, zejm. z oceli. Jsou vyrobené z oceli tažením za studena a nabízejí větší odolnost vůči velkému zatížení, a to i při silných vibracích. 

Aby tyto teleskopické lišty splňovaly nároky železničního sektoru, vybavil je CHAMBRELAN zpevňujícími kuličkami na spodní straně prvků lišty. Díky této inovaci se zvýšila odolnost proti torznímu namáhání dílů při zatížení. Tento systém optimalizuje nosnost lineárního vedení a zároveň umožňuje montáž teleskopických lišt naplocho.

Nově se některé naše lišty vysouvají synchronně, aby k jejich vysunutí stačila menší síla.

Všechny produkty dodáváme se standardní vysoce kvalitní antikorozní ochranou (odolnost při testu v solné mlze je od 400 do 1000 hodin). Modely vyrobené z oceli mají ochrannou povrchovou vrstvu bílého pozinku o průměrné tloušťce 12 mikronů. Nerezové modely se dodávají ošetřené elektrolytickým leštěním, díky kterému jsou ještě odolnější vůči oxidaci.

Aby naše lišty splňovaly všechny nároky klientů a partnerů z železničního sektoru, jsou ještě ve výrobním závodě prověřeny na testovací stolici.

2 – Výhody teleskopických lišt pro železniční dopravu

Pokud jde o oblast železniční dopravy, nabízejí technická řešení pro posuvný pohyb od společnosti CHAMBRELAN řadu výhod:

A – Dostupnost a úspora místa

Systém posuvů usnadňuje montáž a demontáž jednotlivých modulů, což je významná výhoda v případě, kdy je potřeba rychlého a účinného zásahu či opravy.

Teleskopické lišty společnosti CHAMBRELAN jsou velmi kompaktní, takže nechávají dostatek prostoru, jako je tomu např. u výsuvných nástupních schůdků, a snižují přepravovanou váhu, a tím i uhlíkovou stopu.

Posuvy také usnadňují používání řady prvků ve vozidlech, například otevírání a zavírání dveří toalet. Dveře jsou namontovány na obloukovém kolejnicovém vedení, což přináší značnou úsporu místa a větší komfort pro cestující.

B – Snadný a tichý provoz

Díky lištám CHAMBRELAN je pohyb hladký a plynulý. Je to dáno speciálním systémem mazání. Teleskopické lišty totiž už z továrny odcházejí ošetřené vysokotlakým ložiskovým mazivem nebo speciálním mazivem pro modely vyrobené z oceli. I tak je ale možné ještě na základě poptávky lišty ošetřit například mazivem pro velmi vysoké teploty.

Nabízíme ošetření speciálním mazivem, které bude odpovídat extrémním podmínkám použití: mrazu, elektrickému proudu, prostředí, kde je vyžadována minimální hlučnost…

C- Bezpečnostní systém

Naše teleskopické lišty se prodávají s dorazy dimenzovanými tak, aby odolaly opakující se manipulaci při nominálním zatížení. Pokud je potřeba moduly zajistit ve vysunuté nebo zasunuté poloze, je možné vyžádat si osazení systémem mechanického zámku, a to buď integrovaného v liště (teleskopické lišty se zámkem), nebo externím (ergonomické madlo se zámkem).

U zamykatelných teleskopických lišt se zámek aktivuje sám při úplném vysunutí nebo zasunutí teleskopické lišty. Systém zámku je pak potřeba deaktivovat manuálně.

Osazení zámkem nabízí tři varianty:

D – Povrchová úprava

Všechny modely teleskopických lišt od firmy CHAMBRELAN dodáváme se standardní antikorozní povrchovou úpravou, na vyžádání je ale možné opatřit je ještě účinnější povrchovou úpravou proti korozi. Ocelové lišty je možné ošetřit nitridací, která prodlouží jejich životnost v podmínkách intenzivního používání a zvýší jejich odolnost proti poškození v případě, že jsou vystaveny silným vibracím.

3 – Hlavní aplikace s využitím posuvů

Už více než 60 let vyvíjí CHAMBRELAN teleskopické lišty pro průmyslové použití. Lineární vedení CHAMBRELAN se vyrábí s částečným výsuvem, plným výsuvem, nebo extra výsuvem. Nosnost těchto ultra odolných teleskopických lišt se pohybuje od 50 kg do 1500 kg. Nejčastěji se používají pro vstupní dveře v dopravních prostředcích, nástupní schůdky nebo u polohovatelných sedadel. Najdeme je také u bateriových zásobníků na podvozcích vlaků.

A – Box pro baterie

Každý vagon je vybaven bateriovým zásobníkem pro napájení různých zařízení ve vlaku. Pro lepší údržbu jsou tyto bateriové boxy, známé také jako B-tray, namontovány na teleskopických výsuvech. Pro tento způsob použití vyvinul CHAMBRELAN speciální kuličkové teleskopické lišty, které usnadní vysunutí těchto boxů.

B – Stupátka

Je důležité, aby tyto komponenty byly robustní a spolehlivé, protože přispívají k celkové bezpečnosti železničního provozu. Bezpečnostní normy v železniční dopravě často vyžadují odolné materiály a pevnou konstrukci, aby se zabránilo poruchám během provozu vlaku.

Teleskopické lišty s částečným výsuvem jsou mechanismy, které zajistí postupný pohyb prvků, jako jsou schůdky nebo stupátka, a zároveň stabilní oporu a kontrolované vysunutí. To může mít zásadní význam pro zajištění bezpečnosti cestujících a železničního personálu při nastupování a vystupování.

Kolejnicové vedení s kladičkovými vozíky CHAMBRELAN pomůže také zajistit hladký provoz stupňů nebo plošin pro vozíčkáře tím, že provoz je díky nim rychlejší a tišší.

C – Posuvné dveře

1. Vstupní dveře pro cestující

Dveře vlaku jsou ten nejdůležitější prvek pro bezpečný nástup a výstup cestujících. Nejčastěji jsou umístěny na bočních stranách vozů a mohou být vybaveny různými blokovacími a bezpečnostními mechanismy. Vstupní dveře do vagonu musí být navrženy tak, aby byly odolné vůči různým povětrnostním podmínkám, aby zajišťovaly rychlé a spolehlivé otevírání a zavírání a splňovaly bezpečnostní normy železnice.

2. Vnitřní dveře souprav

Vnitřní dveře vlakových souprav oddělují jednotlivé oddíly a prostory uvnitř vagonů. Jsou navrženy tak, aby zajišťovaly soukromí cestujících a usnadňovaly pohyb uvnitř vlaku. Dveře mohou být posuvné, což šetří místo. V případě toalet mohou být dveře oblé, což vyžaduje použití obloukové vodicí kolejnice CHAMBRELAN.

3. PSD – Plateform screen door (nástupištní dveře)

Tzv. Plateform Screen Door jsou stěny umístěné na nástupištích stanic, které mají zajistit bezpečnost cestujících při nastupování a vystupování. Rozmístění těchto portálových dveří obvykle kopíruje rozmístění dveří vagonů. Otevírají se a zavírají synchronizovaně s dveřmi vlaku a vytvářejí fyzickou bariéru mezi nástupištěm a kolejemi. Snižuje se tím nejen riziko náhodného pádu do kolejiště, ale také brání přístupu neoprávněných osob ke kolejím. Plateformes Screen Door neboli nástupištní dveře přispívají k celkové vyšší bezpečnosti ve stanicích tím, že minimalizují potenciální nebezpečí spojená s nástupišti.

Četné cykly = nitridovaná kolejnice, která snese i miliony opakování.

4 – Několik modelů posuvů pro vlaky a tramvaje

E1700

Glissière télescopique E1700 en position semi-ouverte

Teleskopická lišta s plným výsuvem pro velké zatížení, tento model z nitridované oceli nabízí vysokou odolnost, a tím pádem i dlouhou životnost. Je vybaven synchronizačním zařízením na bázi magnetu a díky tomu není třeba takové síly pro vysunutí lišty. 

Délka může být od 500 mm do 2 000 mm.

Maximální nosnost je 550 kg na pár lišt namontovaných na kolmo.

 

E70 + E70RS

E70 et E70RS rail et rail esclave

Hlavní + vedlejší kolejnice pro větší toleranci při montáži. Ve standardním provedení mají vozíky 3 nebo 5 nerezových kladek. Díky těmto samomazným kladkám z nerezu lze dosáhnout vysoké provozní rychlosti posuvu, snížit nároky na údržbu i riziko zablokování.

Délka může být od 250 mm do 2 000 mm.

Maximální nosnost je od 450 kg na vozík.

RA774M

Glissières télescopiques à super extension

Tato zesílená lišta s extra výsuvem a synchronizací je vyrobena z pozinkované oceli a osazena zpevňujícími kuličkami.
Je velmi odolná vůči extrémním vnějším podmínkám.

Tvoří ji 4 prvky odolné vůči vysokému zatížení.
Je-li tento model namontován na kolmo, unese až 228 kg na pár lišt, na plocho jen 80 kg.
U 2m modelu může výsuv mít až 3 metry, takže celková délka ve vysunutém stavu je 5 metrů! 

ER28-B28R3 et ER28-B28R5

Rail avec patins à galets ER28

Ve standardním provedení může tento produkt mít více variant kladkových vozíků (se 3 nebo 5 kladkami).  Standardní verze nemá zarážku umožňující vypojit mobilní prvek.

Díky vysoké nosnosti (až 300 kg na vozík) a malým rozměrům se bude dokonale hodit pro jakoukoli vaši aplikaci.

Lišta je ošetřena povrchovou úpravou, díky které mají ložiskové dráhy větší tvrdost (nitridace), takže kolejnice vydrží velmi intenzivní používání, až miliony cyklů.

Máte-li jakoukoli otázku, neváhejte se na nás obrátit.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…