1040-Nitridace

Je volitelná tepelné zpracování, který poskytuje tvrdost.

Nicménì v případech velmi častého používání (např. montážní automobilové linky) nebo rychlého posunu (přesahujícího 0.3 metru za sekundu) doporučujeme právì tuto povrchovou úpravu.

Dosáhneme tím povrchové tvrdosti materiálu v řádu 35 HRC, což odpovídá tvrdosti ložiskové kuličky. Odolnost proti opotřebení je tím výraznì zvýšena. Tím, že je tato úprava provádìna ve vakuu, lépe proniká do materiálu, než je tomu při úpravách v solné lázni. Takto se zvýšení tvrdosti projeví témìř na 3/10 povrchu.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…