1031-Pohyb

Využitelná délka pohybu vozíku je rovna délce kolejnice zmenšené o délku samotného vozíku a kryty zarážek.

Maximální délka dodávaného vedení je 2 m. Pokud je třeba instalovat vedení o vìtší délce, mohou být jednotlivé kolejnice pospojovány za sebou.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…