1025-Kompletace

Jednotlivé prvky lišt mají různou výrobní toleranci. Tato tolerance je kompenzována párováním průmìrů kuličkových ložisek za účelem zajištìní pružného vedení bez zbytečné vůle. Standardní montáž vyhovuje vìtšinì aplikací.

Na základì požadavku mohou být lišty kompletovány v předepnutém nebo naopak velmi volném stavu, pokud to aplikace vyžaduje, např. v sušičkách.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…