1024-Stavebnicový systém

Jako výrobci jsme schopni nabídnout Vám možné upravení daného produktu.

Naše postavení výrobce nám dovoluje nabídnout vám rozlišné adaptace našich výrobků. Za účelem získaní nových funkcí nebo specifických rozmìrů lze tyto výrobky mezi sebou kombinovat nebo spojovat. Lišty mohou být rovnìž kombinovány s kolejnicovým vedením, v nìkterých případech lze dokonce umístit do lišt kuličkové vozíky…

Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…