1023-Možnosti

Parametry uvedené na tìchto stránkách odpovídají standardní výrobì nebo bìžným požadavkům.
Naše postavení výrobce nám umožòuje značnou flexibilitu reakce i na velmi specifické požadavky.

Chambrelan může bez problémů upravit:

délky prvkůdélky výsuvuotvory, průmìry a roztečepovrchovou úpravupříslušenství a fixační doplòkymazaní

Obraťte se nás s výbìrem nejvhodnìjšího řešení pro vaši aplikaci.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…