1016-Výrobní tolerance

Výrobní tolerance odpovídají normì ISO 2768-cL, což je 1 mm na metr v přímce a 1° na metr v krutu.
Tolerance v procesu obrábìní odpovídají normì ISO 2768-mK.

Tolerance jsou následně vykompenzovány párováním průměrů ložiskových kuliček.

Všeobecné výrobní tolerance :

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…