1009-Zámek

Volitelné aretovací zařízení umožòuje zablokovat lištu v její koncové pozici ? vysunuté (V), zasunuté (F) nebo vysunuté i zasunuté (VF). Lištu lze odblokovat pouhým zatlačením na západku na pohyblivé části lišty.

Pokud chcete použít lišty se zámkem v dopravních prostředcích, kontaktujte nás.

K dispozici jsou tři typy zámků:

Zámek v otevřené poloze
Zámek v zavřené poloze
Zámek v otevřené i zavřené poloze

Odemknutí středního prvku je automatické.

Pozn.:

Ve vìtšinì případů stačí, aby byla v páru vybavena jen jedna lišta aretačním zařízením.

Madlo s externím zámkem je zajímavý doplnìk pro zásuvky a poskytuje snadnìjší přístup.

 

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…