1007-Zpevnìné lišty

Zpevòující kuličky umožòují eliminovat torzní síly působící na zatìžované prvky lišty.
Tato úprava výraznì zvyšuje přípustnou zátìž a zároveò zmenšuje sílu nutnou k otevření a zavření lišty.

Orientujeme se především na lišty pro vysoké nosnosti. Na základì našich standardních výrobků jsme vyvinuli celou řadu tzv. ?zpevnìných? lišt, které postupnì nahradí lišty standardní.

Tato vlastnost spočívá v implementaci zpevňujících kulićek do profilu lišt, jež odstraní torzi částí podrobených zátěži. Tato úprava výrazně zvyšuje přípustnou zátěž a zároveň zmenšuje sílu nutnou k otevení a zavření lišty. Tento typ výrobku je doporučen především u aplikací, kde je lišta podrobena kroutícímu momentu či při montáží naplocho.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…