1004-Průhyb

Průhybem se rozumí deformace mìřená na konci páru lišt ve vysunuté poloze při působení zátìže.

Průhyb závisí na délce výsuvu, na zátěži, na způsobu upevnění (nakolmo, naplocho) a na tom, zda jsou respektována pravidla správné montáže. Průhyb je přímo úměrný aplikovanému zatížení.

Hodnoty najdete na stránkách produktů a na technických výkresech.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…