1003-Přípustná zatížení

K dispozici je celá škála typů s nosností od nìkolika málo kil až po více než 1500 kg.

Přípustné zatížení je myšleno:

 • pro pár lišt umístěných nakolmo,
 • pro plně vysunutou lištu,
 • pro rovnoměrně rozloženou zátěž působící na pohyblivý prvek lišty.

Nosnost je maximální síla, kterou vydrží kuličkový vozík namontovaný nakolmo.

Více informací…

Nosnosti odpovídají zkušebnímu protokolu stanovenému tak, aby zaručoval pohodlné používání.

Více informací…

Nosnosti uvedené na tìchto stránkách zahrnují značný bezpečnostní koeficient, což zaručuje odolnost lišt ve vìtšinì aplikací.

Výsuv lze do jisté míry upravit, průhyb se ale bude zvyšovat a nosnost a životnost se sníží. Naproti tomu nižší zatížení výkonové parametry zlepší.

Přípustné zatížení závisí především na:

 • délce výsuvu: delží výsuv snižuje přípustné zatížení, kratší výsuv umožňuje zátěě navýšit,
 • na způsobu montáže: lišty jsou určeny pro montáž nakolmo (tomu odpovídá zobrazení na technických nákresech).

Při montáži lišt naplocho, je vhodné snížit zatížení.

Více informací…

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…