1002-Variabilita výsuvů

Výsuvem je myšlena pohyblivá část lišty, která přesahuje pevnou část. Délka výsuvu závisí na počtu prvků lišty a měří se vzhledem k liště v zasunutém stavu. Standardní výsuvy jsou v délce od 100 mm do 3 metrů.

3 druhy výsuvu:

 • částečný výsuv : 0,7 L
 • plný výsuv : L
 • extra výsuv : 1,5 L
částečný výsuv:

2/3 zavřené délky, část mobilního prvku zůstane zasunuta v pevném prvku lišty.

plný výsuv:

celá zavřená délka díky doplòkovému prostřednímu prvku.

extra výsuv:

150 % zavřené délky, a to díky 2 prostředním prvkům.

Délka výsuvu může být přizpůsobena podmínkám použití. Tato adaptace se provádí v závislosti na délce kuličkového vedení. Výsuv může být zkrácen nebo prodloužen až o 10 % standardního výsuvu. Délka výsuvu ovlivòuje kapacitu nosnosti lišty. Čím vìtší je výsuv, tím nižší je přípustná nosnost.

Výsuv se provádí obvykle jen z jedné strany lišty. U nìkterých aplikací se však může ukázat jako nezbytné zajištìní přístupu k zásuvce z obou stran konstrukce. V tomto případì lze použít lišty s oboustranným výsuvem.

Více informací…

Některé produkty nenabízejí výsuv a mají funkci nosné a vodící lišty, jako např. lineární kolejnicové vedení nebo lišta R53G.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…