Ladegeleiders

1. 1017-Montage voorschriften

Geleiders zijn ontwikkeld voor rechtstandige montage, paarsgewijs met een gelijkmatig verdeelde belasting Voorschriften voor een goede montage: Paarsgewijs toepassen,Rechtstandige montage,Gelijkmatig verdeelde belasting,Monteer op een vlakke ondergrond,Gebruik alle aangebrachte bevestigingsgaten,Geleiders gelijk (achterzijde) en evenwijdig monteren,Gebruik de volledige uittrek lengte,Afstand tussen de geleiders minder dan 2 meter,Kamertemperatuur,Voor montage geleiders één maal volledig uittrekken voor correct positioneren kogelkooien.

2. 1010-2-Zijdig uittrekbaar

Soms ook wel dubbel(zijdig) uittrekbaar genoemd. Een uittrekbaarheid zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van het vaste profiel is bij sommige type geleiders te realiseren. Bij 2-delige geleiders is dit betrekkelijk eenvoudig aan te brengen, bij 3-delige geleiders is het nodig een synchronisatiesysteem toe te passen. NB: Het aanbrengen van een vergrendelingssysteem is hierdoor niet mogelijk. Bodemmontage (plat liggend) is bij sommige geleiders onmogelijk; zie produktpagina voor nadere informatie.

3. 1045-Veger

De geleiders zijn niet beschermd tegen vervuiling door stof en deeltjes Zoals alle kogellager producten zijn geleiders gevoelig voor de inwerking van deeltjes zoals spaanders of zand in de kogelbanen. De kogels stoppen op de deeltjes en de geleider blokkeert. Wij kunnen op onze geleiders geen afscherming van de kogelbanen tegen indringen van vuil leveren. In geval van toepassing van geleiders in vervuilende omgeving kunnen wij in de ontwerpfase meedenken over mogelijkheden vervuiling van de geleiders te voorkomen. Als optie kunnen wij op sommige geleiders een schraper voor de kogelbanen leveren. E53 ST53 SNT

4. 1044-Smeren

Standaard worden onze geleiders voorzien van een lichte smering. We maken gebruik van een hoge druk kogellagervet voor de stalen geleiders en een wit vet voor aluminium en roestvrij stalen geleiders. Op verzoek kunnen wij gebruik maken van: Op verzoek kunnen wij gebruik maken vaneen
 • smering geschikt voor de voedingsmiddelen industrie (cleanroom compatible)
 • een smering voor gebruik bij hoge temperaturen (voor ovens)
 • een smering zonder teflon (spuitcabines)
 • een montage zonder smering (hoewel we deze optie ontraden)
De geleiders zijn bij levering licht ingevet. In geval van intensief gebruik raden wij aan na montage extra smering in de kogelbanen van de geleiders aan te brengen.

NB:

Regelmatig smeren verlengt de levensduur van de geleiders.

5. 1043-Synchronisatie van volledige extensie of super extensiegeleiders

1- Nuttigheid van een synchronisatieapparaat 2- Principe 3- Voordelen van sequentieel openen 4- Beperkingen en contra-indicaties 5- Meer informatie?

1- Nuttigheid van dit apparaat:

In een normale geleider kan het openen van de elementen op een wanordelijke manier gebeuren. Het bewegende element strekt zich eerst uit. De andere elementen van de slede worden dan onderworpen aan een koppel dat de kracht die nodig is om ze te verplaatsen verhoogt. Sans système de synchronisation sur glissières télescopiques à billes Op sommige modellen dia's is een sequentiële opening van de elementen mogelijk.

2- Het principe:

Synchronisatie (of sequentiële opening) lost dit fenomeen op: 1- het bewegende element wordt gesloten gehouden totdat het tussenliggende element volledig is geopend. Wanneer het tussenelement wordt uitgeschoven, wordt het dus onderworpen aan een gereduceerd koppel. système de synchronisation sur glissières télescopiques à billes étape 1 2- dan kan het bewegende element zich uitbreiden: système de synchronisation sur glissières télescopiques à billes - étape 2 Dit systeem, dat mogelijk is op bepaalde zwaar belaste glijbanen met 3 of 4 elementen, vermindert de openingskrachten aanzienlijk door de volgorde van opening van de elementen van de telescopische geleider te regelen. Het is gerealiseerd:
 • hetzij door magnetische stops,
 • of met mechanische sluitingen.

3- Voordelen van sequentieel openen

De openingskracht wordt verminderd; De levensduur wordt verlengd; De verrekening van kogelkooien door onvoldoende parallelle montage wordt gereduceerd.

4- Grenzen en contra-indicaties

Dit systeem wordt niet aanbevolen bij verticale montage (guillotine). Het werkt ook niet in het geval van hoge temperatuur (in een oven).

5- Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact met ons op...
Enkele voorbeelden van gesynchroniseerde telescopische geleiders: RA7R E1020

6. 1025-Montage

De vele onderdelen van de geleider hebben ieder hun fabricagetolerantie. Deze tolerantie wordt opgevangen door het gebruik van kogels met verschillende diameter om een soepele loop zonder speling te kunnen garanderen. De standaard montagewijze is geschikt voor de meeste toepassingen. Op verzoek kunnen geleiders op spanning worden gemonteerd of juist met zeer losse loopeigenschap indien voor uw toepassing noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld in droogovens.

7. 1023-Opties

De op deze website genoemde eigenschappen hebben betrekking op de standaard productiewijze of de gebruikelijke producteisen. Als producent hebben wij een grote flexibiliteit om aan specifieke wensen te kunnen voldoen. Chambrelan kan volgende aanpassingen eenvoudig uitvoeren : aanpassen lengte van profielen en geleiders aanpassen uittreklengteaanpassen positie en diameter bevestigingsgatenalternatieve oppervlaktebehandelingalternatieve bevestigingsmogelijkhedenaangepaste smering Neem contact op voor advies.

8. 1022-Onderhoud

Onze geleiders zijn voorzien van een hoge druk kogellager vet waardoor deze vrijwel onderhoudsvrij zijn. Alleen bij gebruik in bijzondere omstandigheden (spanen, stof of hoge cycli) is regelmatig en systematisch onderhoud geboden. De rails moeten regelmatig worden gesmeerd. Meer...

9. 1021-Vervuilde omgeving

Ophoping van vuil in de geleiders kan tot beschadiging en blokkeren van geleiders leiden.Wij adviseren de geleiders regelmatig schoon te maken en nieuw vet aan te brengen of de geleiders af te schermen.

10. 1020-Intensief gebruik

In geval van intensief gebruik of blootstelling aan vibraties en schokken adviseren wij een extra harding met een Nitrotec oppervlaktebehandeling Meer...

11. 1018-Bodemmontage / Montage met torsie

Sommige geleiders kunnen worden gebruikt in deze configuratie. Meer... Bij bodemmontage verminderd het draagvermogen. De doorbuiging en benodigde uittrekkracht worden groter. Een vlakke montage vermindert de capaciteit van het rails. Bij sommige geleiders is het absoluut noodzakelijk de ruimte voor de geleiders te vergroten (ruimte C in schets) met afstandsringen - niet meegeleverd - teneinde aanlopen als gevolg van doorbuigen van de geleiders te vermijden.

12. 1014-Uittrek Snelheid

Telescopische geleiders

De maximale uittreksnelheid van onze telescopische geleiders is 0,3 m/s.

Lineaire geleiders

De maximale uittreksnelheid van onze lineaire geleiders is 0,5 m/s.

13. 1013-Gebruikstemperatuur

Onze geleiders kunnen worden toegepast bij temperaturen tussen -20°C en +80°C. Sommige geleiders kunnen worden aangepast voor gebruik bij temperaturen van -50°C tot +250°C. Het kan nodig zijn speciaal vet te gebruiken. Neem contact met ons op voor advies. Meer...

14. 1012-Uitneembaar Profiel

Disconnect is een optie op sommige typen geleiders waarbij het binnenste bewegende profiel uit de geleider kan worden genomen en later weer in dezelfde geleider teruggebracht. Deze optie kan worden gekozen bij toepassingen waarbij zeer weinig ruimte is voor montage van een standaard geleider of als veelvuldig onderhoud nodig is. Dit systeem is gevoelig voor beschadiging in gebruik. Indien mogelijk adviseren wij dan ook liever het gebruik van snelmontage systemen.

15. 1011-Geleider Type BB

Een buitenprofiel met daarin gemonteerd 2 bewegende profielen die gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar naar beide zijden kunnen worden uitgetrokken. Speciaal geschikt voor toepassing in uittrektafels.

16. 1009-Vergrendelingen

Op sommige geleiders bieden wij de mogelijkheid van vergrendeling in gesloten en/of in volledige geopende positie aan. Door handmatig bedienen van de vergrendelingsveer wordt de geleider vrijgegeven. Neem contact met ons op indien u geleiders met vergrendeling in voertuigen wilt toepassen. Drie soorten vergrendeling zijn mogelijk, te weten:

Vergrendeling in geheel geopende positie

Vergrendeling in gesloten positie

Vergrendeling in zowel gesloten als in geheel geopende positie

Het middenprofiel wordt automatisch ontgrendeld bij het inschuiven. NB: In de meeste toepassingen volstaat het één van de twee geleiders te voorzien van vergrendeling om de lade of uittrekunit in de gewenste positie te blokkeren. De handgreep met vergrendeling kan na montage worden toegevoegd en biedt een makkelijk bedienbare vergrendeling buiten de geleiders.

17. 1007-Versterkte geleiders

Bij deze geleiders zijn kogels in de basis van de geleider toegevoegd. Dit voorkomt torderen van de profielen onder belasting. Het draagvermogen neemt hierdoor toe en de loopeigenschappen verbeteren. Wij zijn vooral gespecialiseerd in geleiders met hoge draagvermogens. Op basis van onze standaardgeleiders hebben wij een reeks zogenaamd "versterkte" geleiders ontwikkeld, die gaandeweg de standaardgeleiders zullen gaan vervangen. Karakteristiek voor deze geleiders is het toevoegen van kogels in de basis van de geleider waardoor het torderen van de profielen onder belasting wordt voorkomen. Hierdoor neemt het draagvermogen toe en verbeteren de loopeigenschappen. Dit type geleider moet worden gekozen in toepassingen met torsie op de geleiders of in geval van bodemmontage.

18. 1006-Oppervlaktebehandeling

Alle geleiders zijn behandeld tegen roestvorming. De standaard behandeling blank verzinken voor stalen geleiders en blank anodiseren voor de aluminium geleders voldoet voor de meeste toepassingen. Alle Chambrelan geleiders worden geleverd behandeld tegen roestvorming. De standaard oppervlaktebehandeling, te weten blank verzinken van de stalen geleiders en kleurloze anodisatie van de aluminium geleiders, voldoet in de meeste toepassingen.

19. 1005-Materiaal

U kunt kiezen uit 3 materialen:
 • Staal,
 • Aluminium,
 • Roestvrij staal.
STAAL
De Chambrelan geleiderprofielen worden in een lengte van ca. 6 meter koudgetrokken of geprofileerd. Deze productiemethode geeft een extra hardheid aan het gebruikte staal waardoor de kwaliteit verbeterd. Zodoende biedt een koudgetrokken profiel in XC18 materiaal, gebruikt in de RA5R en volgende, in de kogelbanen de kwaliteit van halfgehard staal. In de geleiders met zeer hoge draagvermogens gebruiken wij half-gehard staal type XC38, ook productiegehard. De kogels zijn gemaakt in chroomstaal 100C6.
ALUMINIUM
Profielen zijn voornamelijk geëxtrudeerd 6060T5. De kogels zijn gemaakt in roestvrijstaal.
ROESTVRIJ STAAL
Onze roestvrijstalen profielen zijn verkrijgbaar in 304L of 316L, koudgetrokken of gewalst. De kogels zijn gemaakt in roestvrijstaal.

20. 1004-Doorbuiging

De doorbuiging is de mate van doorzakken van het uiteinde van de volledig geopende geleider onder belasting. Deze doorbuiging is ongeveer 1% van de gesloten lengte bij een volledig uitgetrokken stalen geleider onder de opgegeven maximale belasting, indien de geleiders op de voorgeschreven wijze rechtstandig zijn gemonteerd. De cijfers worden gegeven op de productpagina's van de website en op de technische fiches.

21. 1003-Draagvermogen

Van slechts een paar kilo tot meer dan 1500 kg per paar. Het draagvermogen is het maximale gewicht evenredig verdeeld dat een paar geleiders rechtstandig gemonteerd kan dragen in volledig uitgetrokken toestand. Het draagvermogen is het maximale gewicht dat een paar geleiders rechtstandig gemonteerd kan dragen in volledig uitgetrokken toestand. Meer... Ladingen werden berekend volgens een vooraf bepaald protocol waarborgen comfortabel gebruik. Meer... De op deze website opgegeven draagvermogens zijn inclusief veiligheidsmarge die voldoende is voor de meeste toepassingen. De opgegeven draagvermogens kunnen enigszins worden overschreden. De functionele eigenschappen van de geleiders zullen verminderen, d.w.z een hogere mate van doorbuiging, hogere in- en uitloopkrachten en verminderde levensduur. Het tegenovergestelde geldt bij een lagere belasting. De toegestane belasting is afhankelijk van de uittreklengte, wijze van monteren en de gebruiksintensiteit. Een verhoogde uittrekbaarheid verminderd dus het draagvermogen terwijl een gereduceerde uittrekbaarheid het draagvermogen verhoogd. Bodemmontage (plat liggend) van geleiders raden wij af. Voor zover mogelijk - alleen bij versterkte modellen - neemt het draagvermogen van de geleiders aanzienlijk af. Meer...

22. 1002-Grote keuze in uittrekbaarheid

Volledig uittrekbaar:

gelijk aan de gesloten lengte, door de aanwezigheid van een middenprofiel.

Over-uittrekbaar:

1,5 keer de gesloten lengte, dankzij de 2 tussenprofielen. De uittreklengte kan worden aangepast aan de toepassing. Dit gebeurt door de lengte van de kogelkooi te veranderen. Op die manier kan de uittreklengte worden vergroot of verkleind tot 10% van de standaard uittreklengte. Aanpassen van de uittreklengte heeft invloed op het draagvermogen; hoe verder uittrekbaar des te minder draagvermogen. Geleiders zijn normaal gesproken naar één zijde uittrekbaar. In sommige toepassingen is het echter noodzakelijk vanaf beide zijden toegang tot een lade te hebben. In dat geval kan een naar 2 zijden uittrekbare geleider worden toegepast. Meer... Sommige producten hebben geen extensie en zijn bedoeld als leidraad, zoals lineaire rails en R53G.

23. 1001-Beschikbare Lengten

Is de lengte van de langste geleidingselementen. Standaard geleiders worden afhankelijk van het type op voorraad gehouden in lengtes vanaf 150mm tot 2000mm. Het is noodzakelijk om een referentie en een gesloten lengte te geven voor het identificeren de geleider. Wij houden voorraad in de meest courante lengten. Onze standaard telescopische geleiders worden uit voorraad geleverd in lengten, afhankelijk van het type, vanaf 150 mm oplopend met 50 mm tot 2'000 mm. Andere lengten kunnen op bestelling worden geleverd. Neem contact op voor advies.
Vind wat je zoekt

Heb je een vraag ?

1.Technische specificaties?

 • Montageplan
 • Beschikbaarheid van een product
 • Laadvermogen…

2.Toepassingsgebieden van onze industriële producten?

 • ontwerp van een op maat gemaakte telescoopgeleider
 • selectie van een model op basis van het draagvermogen…

Neem contact met ons op