1030-Draagvermogen

Het opgegeven draagvermogen is het maximale draagvermogen per loopwagen.

Het draagvermogen is de maximum belasting van een loopwagen bij een rechtstandig gemonteerde geleider. De in de tabel met specificaties opgegeven draagvermogens worden gegeven per loopwagen. Hoewel berekend met een ruime veiligheidsmarge, dient voor het vaststellen van de belasting rekening te worden gehouden met de toepassing en de wijze van monteren. Bij intensief gebruik vermindert derhalve het verwachte draagvermogen. Ook bij montage van de geleider plat liggend verminderd het draagvermogen van de loopwagens.

NB:

Dit type geleider is gevoelig voor vastlopen bij torsiekrachten. De belasting dient zoveel mogelijk in de as van de loopwagen te worden gebracht of gebruik een extra loopwagen om de torsie te verminderen.

Raadpleeg producttekeningen voor de exacte waarden.

Vind wat je zoekt

  *Benodigde informatie

  Heb je een vraag ?

  1.Technische specificaties?

  • Montageplan
  • Beschikbaarheid van een product
  • Laadvermogen…

  2.Toepassingsgebieden van onze industriële producten?

  • ontwerp van een op maat gemaakte telescoopgeleider
  • selectie van een model op basis van het draagvermogen…