1041-Zkušební protokol zatížení lišty

Zatížení jsou určeny k zajištìní pohodlného používání. Bylo provedeno přísné testovaní na zkušební stolici. Teoretické výpočty jsou potvrzeny certifikáty.

Určíme přijatelnou úroveò zatížení, podle našich montážních podmínek k zajištìní správné funkce, to znamená, mìkký a hladký posuv při průmìrné životnosti.

Protokol navazuje na následující kroky:

Simulační výpočty konečných prvků, je počáteční zkušební zatížení určuje pevnost v tahu (Rm) a mez kluzu (Re).

Toto zatížení se používá ke zkušebnímu zařízení pro kontrolu teoretické hodnoty získané výpočtem.

Po ovìření tohoto výpočtu certifikátem opakujeme tyto kroky pro ostatní další délky.

Zkušební test odolnosti byl proveden na 15 0000 cyklů.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…