1035-Pravidla a doporučení pro montáž kolejnicového vedení

Lineární kolejnicové vedení s vnitřním obìhem kuliček je spolehlivý a robustní výrobek s dlouhou životností. Při respektování základních pravidel správné montáže vám toto kolejnicové vedení zaručí dokonalou spokojenost:

 • rovinnost instalačních ploch,
 • vrtání v celé délce kolejnice,
 • při montáži nevypojovat a neinstalovat vzhůru nohama (na strop),
 • chránit kolejnice před zanešenímteplota v místnosti.
Montáž nakolmo:

ideální montáž lišty, protože umožòuje lepší rozložení sil.

Montáž naplocho :

Lišty namontované naplocho budou mít sníženou nosnost.

Provozní Rychlost

Více informací…

Provozní teplota

Použití při vysokých teplotách (>100°C) je třeba upřesnit před zadáním do výroby! Nabízíme vozíky pro standardní i vysoké teploty.

Pozor:

Nìkteré montáže se nedoporučují : montáž na nerovné ploše, v abrazivním prostředí, ve vysokých teplotách a nebo montáž s vychýlenou nosností. V případì nesprávné montáže bude posuv vykazovat nepravidelnosti a životnost bude snížena.

Najděte, co hledáte

  *Požadovaná informace

  Máte otázku ?

  1.Technické parametry?

  • Montážní schéma
  • Dostupnost výrobku/li>
  • Nosnost…

  2.Pro jaké aplikace jsou naše výrobky vhodné?

  • Zakázkový vývoj teleskopických lišt
  • Výběr modelu podle nosnosti…